Okruhy otázek k SZZ pro vedlejší specializaci 4IQ

Předměty: 4IZ410, 4IZ430, 4IZ450

Okruhy:

 1. Entropie a informace.
 2. Rozhodovací tabulky a stromy.
 3. Inference v klasické logice.
 4. Inference ve fuzzy logice.
 5. Bayesovské sítě.
 6. Řešení úloh ve stavovém prostoru.
 7. Rozhodování za rizika a neurčitosti.
 8. Metody reprezentace a zpracování znalostí.
 9. Práce s neurčitostí v inteligentních systémech.
 10. Strojové učení a adaptace.
 11. Multiagentní systémy.
 12. Proces a úlohy dobývání znalostí.
 13. Metody a algoritmy dobývání znalostí.
 14. Způsoby hodnocení modelů získaných metodami dobývání znalostí.
 15. Metody předzpracování dat pro algoritmy dobývání znalostí.
 16. Dobývání znalostí z textů a webu.

Literatura:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague