Termíny

25.4.2018 09:30 - Data Festival

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání




Návrh na změnu hlavní specializace – Znalostní a webové technologie

Související stránky

V současnosti probíhá akreditační řízení, které má za cíl inovovat stávající hlavní specializaci „Znalostní technologie“. Inovace se týká jak skladby povinných předmětů, tak předmětů oborově volitelných. V rámci změněného studijního plánu pak budou doporučovány ucelené sady předmětů vedoucí k profesním profilům, zaměřených na inteligentní systémy, data mining, web a text mining, nebo znalostní a ontologické inženýrství. Uvedené změny se projeví v upřesněném názvu specializace – „Znalostní a webové technologie“. Výsledek akreditačního řízení u AK MŠMT bude znám v polovině dubna.