Termíny

25.4.2018 09:30 - Data Festival

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečné zkoušky pro bak./mag. studium v letním semestru 2013

Související stránky

12.6.2013 29.8.2013

Státní závěrečné zkoušky v letním semestru se budou konat takto:

  • pro bakalářské studium oboru „Informatika“ proběhnou ve dnech 20. 6. a 24. 6.. Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti FIS – 473NB. Přesný harmonogram bude stanoven po odevzdání bakalářských prací.
  • pro magisterské studium oboru „Znalostní technologie“ proběhnou dne 12. 6. pro diplomové práce odevzdané do 6. 5. a 29. 8. pro diplomové práce odevzdané do 26. 6. Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti FIS – 473NB. Přesný harmonogram bude stanoven po odevzdání diplomových prací.