-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studium v srpnu 2011

Související stránky

22.8.2011 23.8.2011

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studium oboru „Informatika“ proběhnou ve dnech 22. 8.–23. 8. Zkoušky se budou konat v místnosti 441NB. Přesný harmonogram bude stanoven po odevzdání bakalářských prací.