-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečné zkoušky pro magisterské studium v září 2011

Související stránky

14.9.2011

Státní závěrečné zkoušky pro magisterské studium oboru „Znalostní technologie“ proběhnou dne 14. 9. Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti FIS 403NB. Přesný harmonogram bude stanoven po odevzdání diplomových prací.