Termíny státních zkoušek a obhajob ve školním roce 2017/18

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací konat v těchto termínech:

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací konat v těchto termínech:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague