Výzkumná skupina: Web Engineering and Library Technology (WELT)

Aktualizované informace o výzkumné skupině jsou dostupné na anglické verzi webu.

Updated information about the research group is available on the english version of the web.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague