Termíny

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

2.3.2018 13:00 - Bakalářské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Změna organizace státních zkoušek na hlavní specializaci

Související stránky

Informatické katedry se dohodly na tom, že od září 2008 musí posluchači hlavních specializací skládat státní zkoušku i obhajobu diplomové práce v jednom termínu.

V červnu 2008 budou státní zkoušky probíhat ještě postaru a v dalších termínech (září 2008, leden 2009) budou v tomto režimu končit i ti, kteří budou mít k tomuto datu část státní zkoušky již složenu (příp. půjdou na reprobační termín).