Nový předmět 4IZ569 „Data mining v cloudu“ – již od letního semestru 2019/20

Katedra připravila nový předmět 4IZ569 „Data mining v cloudu“, který nabízí zejména tato témata:

  • Předzpracování tabulkových dat (čištění, nerovnoměrně rozdělená data, dummy proměnné)
  • Předzpracování textových data (identifikace entit, lematizace, stemování)
  • Velké datasety (sub sampling)
  • Modelovací algoritmy, manuální a automatická optimalizace parametrů
  • Evaluace a srovnání modelů
  • Pokročilé a nová témata (plně automatická workflow, optimalizace)
  • Nasazení modelů (web services, MOJOs, executable models)
  • Integrace mezi cloudovými službami a vybranými programovacími jazyky (Python, R), frameworky (např. Scikit-learn) a vývojovými prostředími (jako např. R studio)

Podrobné informace najdete na webu předmětu https://clouddm.vse.cz/.