Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2021/2022

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací

Odevzdání BP a zaslání e-mailu do: 13. 12. 2022 do 15:00

Detailní pokyny

Odevzdání BP a zaslání e-mailu do: 09. 05. 2022 do 15:00

Detailní pokyny

Odevzdání BP a zaslání e-mailu do: 30. 06. 2022 do 15:00

Detailní pokyny

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 06. 12. 2022 do 15:00

Detailní pokyny

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 02. 05. 2022 do 15:00

Detailní pokyny

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 30. 06. 2022 do 15:00

Poznámka: Tento termín je určen pouze pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v září 2022 a to nejpozději do 2. 5. 2022.

Detailní pokyny