Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2021/2022

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací

Státní zkoušky Odevzdání BP Zaslání e-mailu
20. 1. – 3. 2. 2022 13. 12. 2021
do 15:00
13. 12. 2021
do 15:00
13. – 24. 6. 2022 9. 5. 2022
do 15:00
9. 5. 2022
do 15:00
22. – 31. 8. 2022 30. 6. 2022
do 15:00
30. 6. 2022
do 15:00

Více informací níže u konkrétního termínu.

Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 13. 12. 2021 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 13. 12. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4OBP (obhajoba práce), IMES (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje.

Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Zachariášové ve stanoveném termínu.

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 13. 12. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu IMES (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda státní zkoušku opakuje.

Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 9. 5. 2022 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 9. 5. 2022 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4OBP (obhajoba práce), IMES (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje.

Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Zachariášové ve stanoveném termínu.

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 9. 5. 2022 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu IMES (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda státní zkoušku opakuje.

Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 30. 6. 2022 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 30. 6. 2022 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4OBP (obhajoba práce), IMES (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje.

Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Zachriášové ve stanoveném termínu.

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 30. 6. 2022 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu IMES (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda státní zkoušku opakuje.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

Státní zkoušky Odevzdání DP Zaslání e-mailu Poznámka
20. 1. – 3. 2. 2022 6. 12. 2021
do 15:00
6. 12. 2021
do 15:00
30. 5. – 10. 6. 2022 2. 5. 2022
do 15:00
2. 5. 2022
do 15:00
5. – 16. 9. 2022 30. 6. 2022
do 15:00
30. 6. 2022
do 15:00
Tento termín je určen pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v září 2022 a to nejpozději do 2. 5. 2022.

Více informací níže u konkrétního termínu.

Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 6. 12. 2021 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 6. 12. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4ODP (obhajoba práce), ZWT nebo 4_ZW (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!

POZOR: Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Zachariášove stanoveném termínu.

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 6. 12. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu ZWT (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!

Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 2. 5. 2022 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 2. 5. 2022 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4ODP (obhajoba práce), ZWT nebo 4_ZW (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!

POZOR: Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Zachariášové ve stanoveném termínu.

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 2. 5. 2022 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu ZWT nebo 4_ZW (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!

Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 30. 6. 2022 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 30. 6. 2022 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4ODP (obhajoba práce), ZWT nebo 4_ZW (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!

POZOR: Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Zachariášové ve stanoveném termínu.

Tento termín je určen pouze pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v září 2021 a to nejpozději do 2. 5. 2022.

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 30. 6. 2022 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu ZWT nebo 4_ZW (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!
 • informaci, zda státní zkoušku opakuje.

Tento termín je určen pouze pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v září 2021 a to nejpozději do 2. 5. 2022.