Termíny státních závěrečných zkoušek v srpnu/září 2021

Termíny statních závěrečných zkoušek na přelomu srpna a září budou takto:

  • bakalářský obor Informační média a služby – pondělí 30. 8., týká se obhajob bakalářských prací odevzdaných ke dni 24. 6., řádného i opakovacího termínu ústní státní zkoušky – je zapotřebí být přihlášen k odpovídajícímu mimosemestrálnímu předmětu v letním semestru šk. roku 2020/21.
  • magisterský obor Znalostní a webové technologie – v úterý 14. 9., týká se obhajob diplomových prací odevzdaných ke dni 24. 6., řádného i opakovacího termínu ústní státní zkoušky – je zapotřebí být přihlášen k odpovídajícímu mimosemestrálnímu předmětu v zimním semestru šk. roku 2021/22 – přihlašování bude otevřeno počátkem září.
  • vedlejší specializace Datové inženýrství – v pátek 10. 9., je zapotřebí být přihlášen k odpovídajícímu mimosemestrálnímu předmětu v zimním semestru šk. roku 2021/22 – přihlašování bude otevřeno počátkem září.
  • vedlejší specializace Inteligentní systémy – bude-li zájem, pak po dohodě s garantem specializace.