Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy pro doktorské disertační práce

Související stránky

prof. Berka Metody reprezentace znalostí a odvozování ve znalostních systémech
prof. Berka Metody strojového učení
prof. Ivánek Fuzzy logika ve zpracování znalostí
prof. Ivánek Heuristikou řízené algoritmy
prof. Ivánek Analýza vybraných kryptografických metod
prof. Rauch Dobývání znalostí z databází
doc. Sklenák Vyhledávání informací
doc. Strossa Využití kvalitativních (lingvisticky podložených) metod zpracování textu na cestě k inteligentnímu webu
doc. Svátek Ontologické inženýrství
doc. Svátek Propojená data (linked data) na webu
doc. Svátek Automatická analýza textu, webu a multimédií
doc. Svátek Sémantické aspekty dobývání znalostí z databází
doc. Šimůnek  Dobývání znalostí z databází