Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Akreditační list obhajoby DP

Související stránky

Název v jazyce zkoušky

Name in Exam Language

Obhajoba diplomové práce

Název česky

Name in Czech

Obhajoba diplomové práce

Název anglicky

Name in English

Diploma Thesis Defence

Ident

ID

ZT000

ECTS

6

Forma zkoušky

Exam Format

ústní / oral

Jazyk zkoušky

Exam Language

český / Czech

Garant

Sponsor

Ing. V. Sklenák

Výchozí předmět(y)

Prerequisites

Popis průběhu a klasifikace / Format and Assessment Description

Vystoupení uchazeče (max. 15 min); seznámení s hodnocením vedoucího a oponenta, odpovědi na otázky, příp. odpovědi na otázky členů komise (15 min).

/

Speech of the defender (max. 15 min); supervisor and reviewer, answers to questions (15 min).