Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Akreditační list SZZ

Související stránky

Název v jazyce zkoušky

Name in Exam Language

Znalostní technologie

Název česky

Name in Czech

Znalostní technologie

Název anglicky

Name in English

Knowledge Technology

Ident

ID

ZT101

ECTS

6

Forma zkoušky

Exam Format

ústní / oral

Jazyk zkoušky

Exam Language

český / Czech

Garant

Sponsor

Ing. V. Sklenák

Výchozí předmět(y)

Prerequisites

4IZ410, 4IZ420, 4IZ430, 4IZ440, 4IZ450, 4IZ460

Popis průběhu a klasifikace / Format and Assessment Description

Uchazeč si vylosuje 2 otázky — z předmětu Teoretické základy znalostních technologií (4IZ410 + 4IZ420 + 4IZ430) a z předmětu Znalostní inženýrství (4IZ440 + 4IZ450 + 4IZ460). Na každou otázku odpovídá 15 minut.

/

The student answers 2 questions, in 15 min each.

Obsah / Subject

Předmět Teoretické základy znalostních technologií (4IZ410 + 4IZ420 + 4IZ430)


1. Entropie a efektivní kódování.
2. Konstrukce rozhodovacích stromů.
3. Dedukce ve výrokové a predikátové logice.
4. Základy fuzzy logiky.
5. Bayesovské sítě.
6. Podstata selekčních jazyků – důvody jejich používání, principy tvorby a metody užití.
7. Informační fondy – důvody vzniku, tvorba, vlivy globalizace a automatizace.
8. Informační proces a role informačních fondů v něm.
9. Klasifikování a indexování informačních fondů, využitelnost výsledků.
10. Základní problémy počítačového zpracování přirozeného jazyka (potřeba slovníků, implementace morfologické, syntaktické a sémantické analýzy, zpracování homonymie) a jejich vztah k automatizaci informačních fondů.
11. Automatizace tvorby a využívání tezaurů v informačních systémech.
12. Řešení úloh ve stavovém prostoru.
13. Metody reprezentace a zpracování znalostí.
14. Práce s neurčitostí v inteligentních systémech.
15. Strojové učení a adaptace.
16. Komunikace a kooperace v multiagentních systémech.

Předmět Znalostní inženýrství (4IZ440 + 4IZ450 + 4IZ460)


1. Reprezentace informací v prostředí sémantického webu.
2. Principy ontologického inženýrství.
3. Možnosti automatického odvozování v prostředí sémantického webu.
4. Způsob reprezentace znalostí pomocí Topic Maps; nástroje a jazyky pro práci s nimi.
5. Extrakce informací a učení ontologií z textových a webových zdrojů.
6. Proces a úlohy dobývání znalostí.
7. Zdroje dobývání znalostí: databáze, statistické metody, strojové učení.
8. Metody dobývání znalostí.
9. Způsoby hodnocení modelů získaných metodami dobývání znalostí.
10. Metody předzpracování dat pro algoritmy dobývání znalostí.
11. Nové trendy: dobývání znalostí z textů a webu.
12. Metoda GUHA a dobývání znalostí z databází
13. Observační kalkuly

Literatura / Reading

ISBN

Název knihy

Book Title

Autoři

Authors

Rok

Year

80-7079-673-1

Základy matematické informatiky I: Informace a automaty

IVÁNEK, J.

1991

80-245-0054-X

Formální logika: Neformální výklad základů formální logiky

JIRKŮ, P. – VEJNAROVÁ, J.

2000

80-245-0447-2

Zpracování informačních fondů: Sešit č. 1

PINKAS, O.

2002

80-245-0090-6

Zpracování informačních fondů – sešit č. 2: Algoritmizace a automatizace zpracování textových informací

STROSSA, P.

2000

80-200-1062-9

Dobývání znalostí z databází

BERKA, P.

2003

0-262-01210-3

A Semantic Web Primer

ANTONIOU, G. – van HARMELEN, F.

2004

0-201-74960-2

XML Topic Maps

PARK, J. – HUNTING, S.

2002

80-200-0502-1

Umělá inteligence (4 sv.)

Mařík V., Štěpánková O., Lažanský J. a kol.

1993–2003