-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
4DI – Datové inženýrství

A. Garant

prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.

B. Charakteristika

Specializace představuje základní metody týkající se zpracování dat s cílem porozumět procesům, které data generují. Důraz je kladen i na seznámení s aktuálními výzkumnými trendy. Specializace poskytuje ucelený soubor znalostí a dovedností umožňující široké uplatnění v praxi. Je vhodná zejména pro studenty statistických oborů, kterým významně rozšíří možnosti uplatnění v analytických odděleních firem a institucí.

Absolventi získají znalosti a dovednosti, které jim umožní:

  • aplikovat metody data mining pro řešení typických praktických problémů
  • aplikovat metody business intelligence a competitive intelligence
  • připravovat pro analýzy data uchovávaná v databázích nebo vystavená na webu
  • prezentovat výsledky analýz ve formě vhodné pro manažerské rozhodování
  • aplikovat metody řízení datové kvality
  • orientovat se v aktuálních trendech výzkumu v oblasti data mining.

C. Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Určeno studentům všech fakult kromě posluchačů studijního programu Aplikovaná informatika (tedy oborů Znalostní technologie, Informační systémy a technologie, Kognitivní informatika a Informační management). Zájemcům je doporučeno předem absolvovat volitelný předmět bakalářského studia 4IZ260 – Úvod do dobývání znalostí z databází.

D. Kapacita

neomezena

E. Požadavky na absolvování

I. Povinné předměty

4IT218 Databáze
4IZ450 Dobývání znalostí z databází *
4IZ460 Pokročilé přístupy k DZD

* Předmět je zaměnitelný s 4IZ451 Dobývání znalostí z databází (v angličtině).

II. volitelné předměty

4IZ440 Propojená data na webu
4IZ470 Dolování znalostí z webu
4IZ560 Data mining – praktické aplikace
4IZ562 Řízení datové kvality
4IZ566 Programovací jazyky pro data science – Python a R *
4IT101 Programování v Javě
4IT436 Business Intelligence
4IT550 Competitive Intelligence
4IZ552 Elektronická sazba a publikování
4MM405 Statistické metody pro analýzu dat z databází
4MM451 Výpočetní metody a analýza dat (v angličtině)

* Předmět je zaměnitelný s 4IZ565 Programovací jazyky pro data science – Python a R (v angličtině).