Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy otázek k SZZ pro vedlejší specializaci 4DI

Související stránky

Předměty: 4IT218, 4IZ450, 4IZ460
Okruhy

 1. Návrh databáze
 2. Personální zajištění správy dat
 3. Databázové systémy
 4. Výkonnost a optimalizace v databázovém prostředí
 5. Proces a úlohy dobývání znalostí
 6. Metody a algoritmy dobývání znalostí
 7. Způsoby hodnocení modelů získaných metodami dobývání znalostí
 8. Metody předzpracování dat pro algoritmy dobývání znalostí
 9. Dobývání znalostí z textů a webu
 10. Metoda GUHA
 11. Observační kalkuly

Literatura:

 • BERKA, P.: Dobývání znalostí z databází. Praha, Academia 2003. 366 s. ISBN 80-200-1062-9.
 • BRUCKNER, Tomáš, VOŘÍŠEK, Jiří, BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva, CHLAPEK, Dušan, ŘEPA, Václav. Tvorba informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s. ISBN 978-80-247-4153-6.
 • CHLAPEK, D. – ŘEPA. V. – STANOVSKÁ, I: Analýza a návrh informačních systémů, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2011, ISBN 978-80-245-1782-7.
 • POKORNÝ, J. — VALENTA, M. Databázové systémy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05212-9.
 • RAUCH, Jan. Metoda GUHA a dobývání znalostí z databází. In: MAŘÍK, Vladimír, ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga, LAŽANSKÝ, Jiří, aj. Umělá inteligence 6. Praha : Academia, 2013, s. 348-391. 490 s. ISBN 978-80-200-2276-9.
 • ŠIMŮNEK, Milan. Systém LISp-Miner, akademický systém pro dobývání znalostí z databází, historie vývoje a popis ovládání. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2010. 106 s. ISBN 978-80-245-1699-8.