Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy otázek k SZZ pro vedlejší specializaci 4IQ

Související stránky

Předměty: 4IZ410, 4IZ430, 4IZ450

Okruhy:

 1. Entropie a informace.
 2. Rozhodovací tabulky a stromy.
 3. Inference v klasické logice.
 4. Inference ve fuzzy logice.
 5. Bayesovské sítě.
 6. Řešení úloh ve stavovém prostoru.
 7. Rozhodování za rizika a neurčitosti.
 8. Metody reprezentace a zpracování znalostí.
 9. Práce s neurčitostí v inteligentních systémech.
 10. Strojové učení a adaptace.
 11. Multiagentní systémy.
 12. Proces a úlohy dobývání znalostí.
 13. Metody a algoritmy dobývání znalostí.
 14. Způsoby hodnocení modelů získaných metodami dobývání znalostí.
 15. Metody předzpracování dat pro algoritmy dobývání znalostí.
 16. Dobývání znalostí z textů a webu.

Literatura:

 • BERKA, P.: Inteligentní systémy. Praha, VŠE 2008. ISBN 978-80-245-1436-9.
 • BERKA, P.: Dobývání znalostí z databází. Praha, Academia 2003. 366 s. ISBN 80-200-1062-9.
 • IVÁNEK, J.: Základy matematické informatiky I: Informace a automaty. Praha, VŠE 1991. ISBN 80-7079-673-1.
 • JIRKŮ, P. – VEJNAROVÁ, J.: Formální logika: Neformální výklad základů formální logiky. Praha, VŠE 2000. ISBN 80-245-0054-X.
 • JIROUŠEK, R.: Metody reprezentace a zpracování znalostí v umělé inteligenci. Praha, VŠE 1995. ISBN 80-7079-701-0.