Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
4IQ – Inteligentní Systémy – předměty

Související stránky

I. Povinné předměty – 18 kreditů

Ident

Název předmětu

EC

h

Ukončení

4IZ410*

Teorie informace a inference

6

4

zkouška

4IZ430*

Principy inteligentních systémů

6

4

zkouška

4IZ450*

Dobývání znalostí z databází

6

4

zkouška

* z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška

II. Volitelné předměty – 12 kreditů

Ident

Název předmětu

EC

h

Ukončení

4IZ421

Metody a nástroje zpracování textových informací

3

2

zkouška

4IZ440

Propojená data na webu

6

4

zkouška

4IZ460

Pokročilé přístupy k DZD

6

4

zkouška

4IZ470

Dolování znalostí z webu

6

4

zkouška

4IZ520

Aplikovaná lingvistika

3

2

zkouška

4IZ524

Matematická informatika 

3

2

zkouška

4IZ525

Teorie kódování a šifrování

6

4

zkouška

4IZ530

Logické programování

3

2

zkouška

4IZ560

Data mining – praktické aplikace

3

2

zkouška

4IZ561

Umělé neuronové sítě

3

2

zkouška

4FI404

Kognitivní věda

6

4

zkouška

4EK421

Teorie her a ekonomické rozhodování

6

4

zkouška

4ST303

Analýza kategoriálních dat

3

2

zkouška