Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
HS Znalostní technologie (ZT)

Tato hlavní specializace je určena pouze na dostudování, už se do ní nepřijímá!

Studijní specializace Znalostní technologie na oboru Informatika je zaměřena na přípravu specialistů v oblasti moderních technologií, které souvisejí s rozmanitými aspekty zpracování znalostí. V posledních letech se stále naléhavěji hovoří o znalostní společnosti, o managementu založeném na znalostech apod. Z čeho podobné teze vyplývají? Jednoduše z faktu, že dat a z nich plynoucích informací je mnoho. V řadě situací i více, než dokáže člověk obsáhnout. Navíc někdy nejsou některé důležité věci patrné na první pohled a lze se k nim dopracovat jen po analýzách směřujících k odhalování vzájemných vztahů či závislostí (označovaných souhrnně jako „znalosti“). Proto je cílem studia specializace poskytnout studentům přehled principů, metod a prostředků pro zpracování znalostí. Zpracováním znalostí se myslí také jejich získávání, uchovávání, vyhledávání, odvozování atd.Absolventi studijní specializace se tak připravují na profese analytiků informačních systémů, znalostních inženýrů, vývojových pracovníků aplikací pro data mining či web mining. Pro všechny uvedené profese jsou absolventi vybaveni kvalitním teoretickým zázemím i potřebnými základními praktickými zkušenostmi.

Studium je založeno na komplexním pochopení práce se znalostmi s využitím moderních softwarových nástrojů nejen v praktické rovině, ale také s nezbytnými teoretickými základy. Studenti jsou seznamováni nejen se základy umělé inteligence, s teorií informace a inference, s principy inteligentních systémů, ale také s dobýváním znalostí z databází či webu.

U nejlepších absolventů specializace se po ukončení studia nabízí zahájení navazujícího studia na doktorském stupni. Současně je na katedře IZI pro vybrané studenty již na magisterském stupni studia prostor pro jejich zapojení do výzkumných projektů katedry – jak na národní, tak na evropské úrovni.