Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy otázek k SZZ (plán D)

1. Předmět informační inženýrství

a) Základní okruhy

 1. Podstata selekčních jazyků — důvody jejich používání, principy tvorby a metody užití.
 2. Informační fondy — důvody vzniku, tvorba, vlivy globalizace.
 3. Role informačních fondů v informačním procesu.
 4. Klasifikování a indexování informačních fondů, využitelnost výsledků.
 5. Základní problémy počítačového zpracování přirozeného jazyka.
 6. Protokol http a URL — specifikace dynamicky zasílaných webových stránek.
 7. Využívání kontrolních číslic při aktualizaci informačních systémů.
 8. Komunikační monitor — vazby a funkce na informační systémy.
 9. Automatizovaný tezaurus v informačním systému.
 10. Třídění rešerší v českém abecedním řazení.

Literatura:

BUDIL, J. — KASTL, J.: Automatizované informační systémy VTI — III. Dialogová informační obsluha. Praha, SPN 1989. 180 s.
KASTL, Jan. Informační a komunikační systémy. 1. vyd. Praha : VŠE, 1999. 123 s. ISBN 80-245-0001-9. (Včetně kapitol 10–13.)
RAUCH, Jan: Metody zpracování informací I — informační zdroje a služby. 1. vyd. Praha, VŠE 1994. 55 s.
RAUCH, Jan. Metody zpracování informací II. 1. vyd. Praha : VŠE, 1996. 88 s.
STROSSA, Petr: Zpracování informačních fondů — sešit č.2. Algoritmizace a automatizace zpracování textových informací. 2. vyd. Praha, VŠE 2000. 175 s.
Standardy státního informačního systému České republiky. Praha, ÚSIS 1999. Úvodní část. ISSN 1210-9975.

b) Specializační okruhy

1. Distribuované systémy — principy, problémy, vývojové trendy
2. Bezpečnost v distribuovaných systémech

Literatura:

COULOURIS, George. Distributed systems: concepts and design. Harlow, Addison-Wesley, 2001. (Doporučené kapitoly: 1, 2, 7, 10–14.)
POKORNÝ, J.: Databázové systémy a jejich použití v informaeních systémech. Academia, Praha.
SOKOLOWSKY, P. — POKORNÝ, J. — PETERKA, J.: Distribuované databázové systémy. Praha, Academia.

2. Předmět znalostní inženýrství

a) Základní okruhy

 1. Formální jazyky a automaty
 2. Teorie informace a kódování
 3. Teorie algoritmů
 4. Fuzzy logika
 5. Teorie rozhodování

6. Stavový prostor a jeho prohledávání
7. Metody zpracování neurčitosti

Literatura“

ADÁMEK, J.: Kódování. SNTL.
HÁJEK P., HAVRÁNEK T., JIROUŠEK R.: Uncertain Information Processing in Expert Systems. CRC Press, Boca Raton, 1982.
IVÁNEK, Jiří: Základy matematické informatiky. I. Informace a automaty. 2. vyd. Praha, SPN 1991. 95 s.
IVÁNEK, J. a kol.: Základy matematické informatiky II. Množinové struktury. VŠE, Praha. 138 s.
JIRKŮ, Petr — VEJNAROVÁ, Jiřina: Formální logika. Neformální výklad základu formální logiky. 1. vyd. Praha, VŠE 2000. 161 s.
JIROUŠEK, Radim: Metody reprezentace a zpracování znalostí v umělé inteligenci. 1. vyd. Praha, VŠE 1995. 103 s.
MANNA, Z.: Matematická teorie programů. SNTL, Praha 1981, 468 s. (vybrané kapitoly)
NILSSON N. J.: Problem Solving: Methods of Artificial Intelligence. Mc Graw Hill, New York, 1971.

b) Specializační okruhy

 1. Proces dobývání znalostí a strojové učení
 2. Metody dobývání znalostí
 3. Metody kombinování klasifikačních modelů
 4. Metody testování klasifikačních modelů
 5. Problémy předzpracování dat

Literatura:

BERKA, Petr: Dobývání znalostí z databází. Academia, Praha, 2003.