Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy otázek k SZZ (plán E)

Hlavní specializace: Znalostní technologie1. Předmět Teoretické základy znalostních technologií (4IZ410 + 4IZ420 + 4IZ430)

 1. Entropie a efektivní kódování.
 2. Konstrukce rozhodovacích stromů.
 3. Dedukce ve výrokové a predikátové logice.
 4. Základy fuzzy logiky.
 5. Bayesovské sítě.
 6. Podstata selekčních jazyků – důvody jejich používání, principy tvorby a metody užití.
 7. Informační fondy – důvody vzniku, tvorba, vlivy globalizace a automatizace.
 8. Informační proces a role informačních fondů v něm.
 9. Klasifikování a indexování informačních fondů, využitelnost výsledků.
 10. Základní problémy počítačového zpracování přirozeného jazyka (potřeba slovníků, implementace morfologické, syntaktické a sémantické analýzy, zpracování homonymie) a jejich vztah k automatizaci informačních fondů.
 11. Automatizace tvorby a využívání tezaurů v informačních systémech.
 12. Řešení úloh ve stavovém prostoru.
 13. Metody reprezentace a zpracování znalostí.
 14. Práce s neurčitostí v inteligentních systémech.
 15. Strojové učení a adaptace.
 16. Komunikace a kooperace v multiagentních systémech.

Literatura:

 • IVÁNEK, J.: Základy matematické informatiky I: Informace a automaty. Praha, VŠE 1991. ISBN 80-7079-673-1.
 • JIRKŮ, P. – VEJNAROVÁ, J.: Formální logika: Neformální výklad základů formální logiky. Praha, VŠE 2000. ISBN 80-245-0054-X.
 • JIROUŠEK, R.: Metody reprezentace a zpracování znalostí v umělé inteligenci. Praha, VŠE 1995. ISBN 80-7079-701-0.
 • Mařík V., Štěpánková O., Lažanský J. a kol.: Umělá inteligence. 4 sv. Praha, Academia 1993–2003. ISBN 80-200-0502-1.
 • PINKAS, O.: Zpracování informačních fondů: Sešit č. 1. 1. vyd. Praha, VŠE 2002. 206 s. ISBN 80-245-0447-2.
 • STROSSA, P.: Zpracování informačních fondů – sešit č. 2: Algoritmizace a automatizace zpracování textových informací. 2. vyd. Praha, VŠE 2000. 175 s. ISBN 80-245-0090-6.

2. Předmět Znalostní inženýrství (4IZ440 + 4IZ450 + 4IZ460)

 1. Reprezentace informací v prostředí sémantického webu.
 2. Principy ontologického inženýrství.
 3. Možnosti automatického odvozování v prostředí sémantického webu.
 4. Způsob reprezentace znalostí pomocí Topic Maps; nástroje a jazyky pro práci s Topic Maps.
 5. Extrakce informací a učení ontologií z textových a webových zdrojů.
 6. Proces a úlohy dobývání znalostí.
 7. Zdroje dobývání znalostí: databáze, statistické metody, strojové učení.
 8. Metody dobývání znalostí.
 9. Způsoby hodnocení modelů získaných metodami dobývání znalostí.
 10. Metody předzpracování dat pro algoritmy dobývání znalostí.
 11. Nové trendy: dobývání znalostí z textů a webu.
 12. Metoda GUHA a dobývání znalostí z databází
 13. Observační kalkuly

Literatura:

 • BERKA, P.: Dobývání znalostí z databází. Praha, Academia 2003. 366 s. ISBN 80-200-1062-9.
 • ANTONIOU, G. – van HARMELEN, F.: A Semantic Web Primer. MIT Press 2004. ISBN 0-262-01210-3.
 • PARK, J. – HUNTING, S.: XML Topic Maps. Addison-Wesley 2002. ISBN 0-201-74960-2.
 • RAUCH, J.: Logic of Association Rules. Applied Intelligence, 2005, č. 22, s. 9–28. ISSN 0924-669X
 • RAUCH, J. – ŠIMŮNEK, M.: An Alternative Approach to Mining Association Rules. In LIN, T. Y. et al. (eds.): Foundations of Data Mining and Knowledge Discovery, Lecture Notes in Computer Science 6/2005, Berlin, Springer 2005, s. 211–231. ISBN 3-540-26257-1. ISSN 0302-9743.
 • RAUCH J.: Metoda GUHA a dobývání znalostí z databází. In: MAŘÍK, Vladimír, ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga, LAŽANSKÝ, Jiří, aj. Umělá inteligence 6. Praha : Academia, 2013, s. 348–391. 490 s. ISBN 978-80-200-2276-9