Okruhy otázek k SZZ (plán E)

Hlavní specializace: Znalostní technologie1. Předmět Teoretické základy znalostních technologií (4IZ410 + 4IZ420 + 4IZ430)

 1. Entropie a efektivní kódování.
 2. Konstrukce rozhodovacích stromů.
 3. Dedukce ve výrokové a predikátové logice.
 4. Základy fuzzy logiky.
 5. Bayesovské sítě.
 6. Podstata selekčních jazyků – důvody jejich používání, principy tvorby a metody užití.
 7. Informační fondy – důvody vzniku, tvorba, vlivy globalizace a automatizace.
 8. Informační proces a role informačních fondů v něm.
 9. Klasifikování a indexování informačních fondů, využitelnost výsledků.
 10. Základní problémy počítačového zpracování přirozeného jazyka (potřeba slovníků, implementace morfologické, syntaktické a sémantické analýzy, zpracování homonymie) a jejich vztah k automatizaci informačních fondů.
 11. Automatizace tvorby a využívání tezaurů v informačních systémech.
 12. Řešení úloh ve stavovém prostoru.
 13. Metody reprezentace a zpracování znalostí.
 14. Práce s neurčitostí v inteligentních systémech.
 15. Strojové učení a adaptace.
 16. Komunikace a kooperace v multiagentních systémech.

Literatura:

2. Předmět Znalostní inženýrství (4IZ440 + 4IZ450 + 4IZ460)

 1. Reprezentace informací v prostředí sémantického webu.
 2. Principy ontologického inženýrství.
 3. Možnosti automatického odvozování v prostředí sémantického webu.
 4. Způsob reprezentace znalostí pomocí Topic Maps; nástroje a jazyky pro práci s Topic Maps.
 5. Extrakce informací a učení ontologií z textových a webových zdrojů.
 6. Proces a úlohy dobývání znalostí.
 7. Zdroje dobývání znalostí: databáze, statistické metody, strojové učení.
 8. Metody dobývání znalostí.
 9. Způsoby hodnocení modelů získaných metodami dobývání znalostí.
 10. Metody předzpracování dat pro algoritmy dobývání znalostí.
 11. Nové trendy: dobývání znalostí z textů a webu.
 12. Metoda GUHA a dobývání znalostí z databází
 13. Observační kalkuly

Literatura:

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague