Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
HS Znalostní technologie – předměty


Název předmětu

ident

př. (h)

cv. (h)

EC

Oborově povinné předměty:

48

Teorie informace a inference

4IZ410

2

2

6

Metody a nástroje zpracování textových informací

4IZ420

2

2

6

Principy inteligentních systémů

4IZ430

2

2

6

Reprezentace a zpracování znalostí na webu

4IZ440

2

2

6

Dobývání znalostí z databází

4IZ450

2

2

6

Pokročilé přístupy ke KDD

4IZ460

2

2

6

Diplomový seminář

4IZ500

0

8

12

Oborově volitelné předměty:

15

Aplikovaná lingvistika

4IZ520

2

0

3

Teorie kódování a šifrování

4IZ525

2

2

6

Logické programování

4IZ530

0

2

3

Složité systémy

4IZ536

2

0

3

Pokročilá témata XML – seminář

4IZ538

0

2

3

Programování WWW-serverů

4IZ540

0

2

3

Integrované informační a komunikační systémy

4IZ548

2

2

6

Dolování z webu

4IZ550

2

0

3

Elektronická sazba a publikování

4IZ552

0

2

3

Data mining – praktické aplikace

4IZ560

2

0

3

Umělé neuronové sítě

4IZ561

0

2

3

Počítačové a informatické právo

2PR441

2

0

3

Základní algoritmy

4IT355

0

2

3

Řízení informatiky

4IT417

4

2

8

Podnikové informační systémy 2

4IT514

2

2

6

Volně volitelné předměty z celé VŠE:

12

Předměty vedlejší specializace:

30

Státní zkoušky:

15

státní zkouška z vedlejší specializace

3

státní závěrečná zkouška odborná

6

obhajoba diplomové práce

6