Návrh na změnu hlavní specializace – Znalostní a webové technologie

V současnosti probíhá akreditační řízení, které má za cíl inovovat stávající hlavní specializaci „Znalostní technologie“. Inovace se týká jak skladby povinných předmětů, tak předmětů oborově volitelných. V rámci změněného studijního plánu pak budou doporučovány ucelené sady předmětů vedoucí k profesním profilům, zaměřených na inteligentní systémy, data mining, web a text mining, nebo znalostní a ontologické inženýrství. Uvedené změny se projeví v upřesněném názvu specializace – „Znalostní a webové technologie“. Výsledek akreditačního řízení u AK MŠMT bude znám v polovině dubna.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague