Nový předmět: 4IZ565 – Data Science in Python and R

Základy jazyka Python

Python knihovny pro analýzu dat: Pandas, Sci-kit learn

Rozsáhlý eco-systém prostředí R pro data science

Součástí kurzu je blok s data science vývojáři z komerční sféry

Kurz je v angličtině.

Kurz bude poprvé vypsán v letním semestru školního roku 2017/18.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague