Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Zaměření katedry

Související stránky

KIZI patří ke katedrám, které zabezpečují na VŠE výuku oboru Aplikovaná informatika. Tento obor je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační i komunikační systémy na podporu řídících a poznávacích činností.

Ve srovnání s ostatními dvěma informatickými katedrami FIS VŠE se KIZI, spíše než na problémy řízení ICT a „manažerské informatiky“ jako takové, ve zvýšené míře orientuje na technologičtější pojetí „aplikované informatiky“, tj. jako tzv. computer science a softwarového inženýrství aplikovaných na praktické problémy ekonomického a manažerského charakteru. Specifickými oblastmi zájmu, reflektovanými i v názvu hlavní specializace magisterského studia, jsou znalostní, informační a webové inženýrství. Většina bakalářských, diplomových i disertačních prací zahrnuje vývoj prototypových softwarových aplikací, tvorbu datových modelů, a/nebo reálné experimenty, zaměřené do těchto oblastí.

Velký důraz je na KIZI kladen na propojení pedagogické činnosti s vědeckými projekty. V oblasti mezinárodní vědecké spolupráce KIZI zaujímá přední postavení v rámci celé VŠE a může se srovnávat i s nejuznávanějšími informatickými katedrami na špičkových tuzemských univerzitách a polytechnikách: od roku 2000 bylo/je na KIZI řešeno 12 mezinárodních projektů „nejvyšší kategorie“ (vesměs rámcové programy EU) s úhrnným rozpočtem pro katedru přes 2 miliony EUR. Naprosté většiny těchto projektů se aktivně zúčastnili i studenti doktorského a magisterského stupně studia. Podrobnější informace o jednotlivých projektech je na stránce o výzkumných aktivitách, nejaktuálněji zpravidla na její anglické verzi.