Odevzdávání bakalářských a diplomových prací pro obhajobu v červnu 2014

  • Bakalářské práce se odevzdávají do 14. 5. 2014 do 14:00
  • Diplomové práce se odevzdávají do 7. 5. 2014 do 14:00

Práce se odevzdávájí na sekretariát katedry (440 NB).


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague