Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podmínky a způsob přihlašování do navazujícího magisterského studia

Související stránky

Vážené studentky/Vážení studenti

třetího a vyšších ročníků bakalářského studia

Fakulty informatiky a statistiky,

rád bych vás touto cestou informoval o podmínkách a způsobu přihlašování do navazujícího magisterského studia. Oproti předchozím letům dochází k zásadní změně při podávání přihlášek.

Aby mohl být student bakalářského studia přijat do navazujícího magisterského studia v zimním semestru akademického roku 2010/2011, musí ukončit bakalářské studium nejpozději do 7. září 2010. Jak vyplývá z Vyhlášky děkana č. 1/2010 (http://fis.vse.cz/uredni-deska/dokumenty-fakulty/), stávajícím studentům bakalářského studia, kteří jej dokončí ve výše uvedeném termínu, bude přijímací zkouška prominuta.

Každý student, který chce studovat navazující magisterské studium od zimního semestru akademického roku 2010/2011 musí podat přihlášku přes ISIS a zaplatit poplatek 580,- Kč, a to nejpozději do 15. května 2010 (student, který přihlášku v tomto termínu nepodá, nemůže být do navazujícího magisterského studia přijat). Pro přijetí platí podmínky zveřejněné na webu fakulty (http://fis.vse.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/).

prof. Ing. Josef Arlt, CSc.

proděkan pro pedagogickou činnost    FIS