Státní závěrečné zkoušky pro bak./mag. studium v letním semestru 2013

Státní závěrečné zkoušky v letním semestru se budou konat takto:

  • pro bakalářské studium oboru „Informatika“ proběhnou ve dnech 20. 6. a 24. 6.. Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti FIS – 473NB. Přesný harmonogram bude stanoven po odevzdání bakalářských prací.
  • pro magisterské studium oboru „Znalostní technologie“ proběhnou dne 12. 6. pro diplomové práce odevzdané do 6. 5. a 29. 8. pro diplomové práce odevzdané do 26. 6. Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti FIS – 473NB. Přesný harmonogram bude stanoven po odevzdání diplomových prací.

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague