-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Úspěch studenta oboru ZWT v soutěži IT Spy – aktualizace

Související stránky

Diplomová práce Bohuslava Koukala „OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining“, obhájená na oboru ZWT v r. 2017, postoupila do finále nejprestižnější česko-slovenské soutěže diplomových prací z oblasti informatiky IT SPY pořádané místními sekcemi asociace ACM (umístila se tedy mezi 9 nejlepšími pracemi z cca 1700 diplomek ze 16 zastoupených univerzit), viz http://www.itspy.cz/en/projekty/. V rámci práce byl navržen a implementován softwarový systém OLAP Recommender, který kombinuje principy dataminingu a OLAP. Diplomant také systém s pozitivním ohlasem prezentoval v rámci vystoupení na česko-slovenské konferenci Data a znalosti v Plzni (2017).

Práce získala ve finále cenu od firmy SAP: http://www.itspy.cz/cz/projekty/#cena-sap