Vědecké zaměření katedry – souhrn

Katedra se ve své výzkumné činnosti věnuje širokému souboru témat, převážně z oblasti znalostních  a webových technologií. Na začátku roku 2015 byly zformovány čtyři výzkumné skupiny, které představují uzlové body pro různorodé vědecké aktivity katedry, ale také odkazují na výukové směry a projekty spolupráce s praxí:

( Následující text v tuto chvíli odpovídá stavu na konci roku 2013. Aktuálnější podoba těchto souhrnných informací je na anglické verzi stránky.)

Katedra byla od poloviny 90. let zapojena do velkého počtu grantových projektů, jak tuzemských, tak mezinárodních. V současnosti jsou nejvýznamnějšími řešenými projekty s finanční dotací:

Z projektů úspěšně ukončených v posledních letech můžeme jmenovat:

Jako nefinancovaný člen se pracoviště v nedávné minulosti podílelo na dalších projektech EU:

Vedle toho jsou řešeny neformální projekty, které jsou s uvedenými granty volně spojeny, a soustřeďují se zejména na dlouhodobější vývoj a údržbu softwarových nástrojů. Jedná se např. o:

Katedra se podílí na organizaci velkého počtu konferencí a workshopů. Její pracovníci jsou členy programového výboru prestižních mezinárodních konferencí, jako je ISMIS (v r. 2009 spolupředseda J. Rauch), EKAW (v r. 2006 spolupředseda V. Svátek), ECML/PKDD, Discovery Science, ISWC, ESWC, DaWaK a řada dalších.
V tuzemsku byla katedra v r. 2001 jedním z hlavních iniciátorů vzniku interdisciplinární konference Znalosti (viz http://zt.vse.cz/znalosti). V současnosti se zřejmě jedná o nejvýznamnější pravidelně konanou česko-slovenskou vědeckou akci v oblasti znalostních technologií; doc. Rauch je předsedou jejího stálého řídícího výboru.
Většina vědeckých aktivit katedry (zejména mezinárodních) je zastřešena neformální pracovní skupinou Knowledge Engineering Group, http://keg.vse.cz (na webu skupiny jsou odkazy na další softwarové projekty apod.), která mimo jiné pořádá pravidelný čtvrteční seminář, http://keg.vse.cz/seminars.php.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague