Výsledky vyhledávání

Zobrazuji 8945 výsledků
...

https://kizi.vse.cz/katedra/
Podle Stanislav Vojíř, dne 08/31/2018

KIZI patří ke katedrám, které zabezpečují na VŠE výuku oboru Aplikovaná informatika. Tento obor je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační i...

https://kizi.vse.cz/katedra/profil-katedry/
Podle Stanislav Vojíř, dne 08/31/2018

...

https://kizi.vse.cz/magisterske-studium/vedlejsi-specializace-inteligentni-systemy-4iq/predmety/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/05/2018

V následujícím seznamu naleznete nabízená témata diplomových prací. V případě zájmu je však vhodnou variantou i návrh tématu vlastního....

https://kizi.vse.cz/magisterske-studium/diplomove-prace/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/01/2018

Přehled projektů katedry, včetně prakticky zaměřených (např. softwarových), je udržován na anglické stránce....

https://kizi.vse.cz/projekty/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/01/2018

...

https://kizi.vse.cz/aktuality/test/
Podle Vilém Sklenák, dne 10/09/2018

Katedra informačního a znalostního inženýrstcí srdečně zve všechny zájemce na setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 29.11. od 10:00 v mistnosti SB322. Schůzka má několik cílů:...

https://kizi.vse.cz/aktuality/schuzka-se-zajemci-o-obor-znalostni-a-webove-technologie-zwt/
Podle Vilém Sklenák, dne 10/09/2018

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací 21.1. – 1.2.2019 Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 10.12.2018 do 14:00 na sekretariát KIZI. 1...

https://kizi.vse.cz/aktuality/terminy-statnich-zkousek-a-obhajob-ve-sk-roce-2018-19/
Podle Vilém Sklenák, dne 10/09/2018

Magisterský stupeň studia zahrnuje studium hlavní a vedlejší specializace. Jednou z hlavních specializací (HS) navazujícího studia magisterského studijního oboru Aplikovaná informatika je...

https://kizi.vse.cz/magisterske-studium/znalostni-a-webove-technologie/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/01/2018

Tyto předměty z nabídky KIZI se otevírají STANDARDNĚ JEN V ZIMNÍM SEMESTRU: 4IZ268 Webové technologie 4IZ420 Metody a nástroje zpracování textových informací 4IZ440 Pr...

https://kizi.vse.cz/magisterske-studium/periodicita-predmetu/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/01/2018

Charakteristika oboru Studijní obor Informační média a služby je určen pro výchovu odborníků schopných vykonávat odborné činnosti a řešit konkrétní problémy informační praxe spjat...

https://kizi.vse.cz/bakalarske-studium/informacni-media-a-sluzby/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/01/2018

Garant: prof. Ing. Petr Berka, CSc. Cíle specializace Podmínky vstupu Studijní plán Požadavky k SZZ Termíny SZZ K čemu mi bude tato vedlejší specializace? Intel...

https://kizi.vse.cz/magisterske-studium/vedlejsi-specializace-inteligentni-systemy-4iq/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/01/2018

Garant: prof. RNDr. Jan Rauch, CSc. Cíle specializace Podmínky vstupu Studijní plán Požadavky k SZZ Termíny SZZ K čemu mi bude tato vedlejší specializace? Speci...

https://kizi.vse.cz/magisterske-studium/vedlejsi-specializace-datove-inzenyrstvi-4di/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/01/2018

Školitel Okruh témat prof. Berka Metody reprezentace znalostí a odvozování ve znalostních systémech prof. Berka Metody strojového učení prof. Ivánek Fuzzy logik...

https://kizi.vse.cz/doktorske-studium/okruhy-temat-disertacnich-praci/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/01/2018

Vedoucí skupiny Vojtěch Svátek, Ondřej Zamazal Další členové Stálí zaměstnanci: Petr Strossa (NLP expert), Miroslav Vacura (odborný asistent na katedře filozofie VŠE, ale spolupra...

https://kizi.vse.cz/pracovni-skupiny/semantic-web-and-ontological-engineering/clenove-a-spolupracovnici/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/05/2018

Vedoucí skupiny Jan Rauch, Tomáš Kliegr, Petr Berka Další členové Stálí zaměstnanci: David Chudán, Jiří Ivánek, Vojtěch Svátek, Milan Šimůnek, Stanislav Vojíř Projektoví pra...

https://kizi.vse.cz/pracovni-skupiny/data-mining-and-knowledge-discovery/clenove-a-spolupracovnici/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/05/2018

Vedoucí skupiny Vilém Sklenák, Jirka Kosek, Stanislav Vojíř Další členové Stálí zaměstnanci: Radomír Palovský Doktorandi: Dušan Broďáni, Jiří Hradil, Viet Bach Nguyen (pri...

https://kizi.vse.cz/pracovni-skupiny/web-engineering-and-library-technology/clenove-a-spolupracovnici/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/05/2018

Skupina Semantic Web and Ontological Engineering (SWOE) je jednou ze čtyř pracovních skupin na KIZI (společně vytvářejících virtuální Knowledge Engineering Group), provádí výzkum v oblas...

https://kizi.vse.cz/pracovni-skupiny/semantic-web-and-ontological-engineering/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/01/2018

Skupina Data Mining and Knowledge Discovery (DMKD) je jednou ze čtyř pracovních skupin na KIZI (společně vytvářejících virtuální Knowledge Engineering Group), provádí výzkum v oblasti an...

https://kizi.vse.cz/pracovni-skupiny/data-mining-and-knowledge-discovery/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/01/2018

Skupina Intelligent Information Systems (IIS) je jednou ze čtyř pracovních skupin na KIZI (společně vytvářejících virtuální Knowledge Engineering Group) provádí výzkum v oblasti návrhu...

https://kizi.vse.cz/pracovni-skupiny/intelligent-information-systems/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/01/2018

The Web Engineering and Library Technology (WELT) je jednou ze čtyř pracovních skupin na KIZI (společně vytvářejících virtuální Knowledge Engineering Group). Zaměřuje se na výuku, výzku...

https://kizi.vse.cz/pracovni-skupiny/web-engineering-and-library-technology/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/01/2018

Katedra se ve své výzkumné činnosti věnuje širokému souboru témat, převážně z oblasti znalostních a webových technologií. Na začátku roku 2015 byly zformovány čtyři výzkumné skup...

https://kizi.vse.cz/pracovni-skupiny/
Podle Stanislav Vojíř, dne 09/01/2018

Fakulta informatiky a statistiky (FIS) organizuje pravidelně jedenkrát ročně International Week (I-Week). Zveme vždy 3-5 hostujících učitelů, z nichž každý nabízí jeden intenzivní mimos...

https://kizi.vse.cz/aktuality/international-week-na-fis-registrace-do-kurzu-otevrena/
Podle Vilém Sklenák, dne 11/19/2018

...

https://kdep-dev.vse.cz/o-katedre/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/06/2018

Vedoucí skupiny Vojtěch Svátek, Ondřej Zamazal Další členové v rámci fakulty: Petr Strossa (NLP expert), Miroslav Vacura (primarily at the Dept. of Philosophy, but collaborating on num...

https://fmv-dev.vse.cz/studentske-kluby-a-aktivity/
Podle PR FMV, dne 06/27/2018

Tyto předměty z nabídky KIZI se otevírají STANDARDNĚ JEN V ZIMNÍM SEMESTRU: 4IZ268 Webové technologie 4IZ420 Metody a nástroje zpracování textových informací 4IZ440 Pr...

https://fmv-dev.vse.cz/zpravodaj/absolventi/absolventska-streda-na-tema/
Podle Markéta Lipavská, dne 07/24/2018

...

https://kpo-dev.vse.cz/o-katedre/predmety/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

Studijní obor Aplikovaná informatika (vyučovaný ve spolupráci tří informatických kateder) je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy...

https://kdep-dev.vse.cz/alena-kralova/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/07/2018

Vedoucí katedry doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Zástupce vedoucího prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. Tajemník doc. RNDr. Petr Strossa, CSc. Sekretariát katedry Sekretářka Eva Dvoř...

https://kdep-dev.vse.cz/o-katedre/konzultacni-hodiny/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/07/2018

Den Dopoledne Odpoledne Pondělí 8:30–11:30 13:00–15:00 Středa 8:30–11:30 13:00–15:00 Pátek 8:30–11:30 Sekretariát naleznete v kanceláři NB 44...

https://kdep-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/ucast-na-konferencich/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/07/2018

Den Dopoledne Odpoledne Pondělí 8:30–11:30 13:00–15:00 Středa 8:30–11:30 13:00–15:00 Pátek 8:30–11:30 Sekretariát naleznete v kanceláři NB 44...

https://kdep-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/vyzkumne-projekty/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/07/2018

Studijní obor Aplikovaná informatika (vyučovaný ve spolupráci tří informatických kateder) je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy...

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/obecne-informace/
Podle Martin Bárta, dne 07/15/2018

Garant: prof. RNDr. Jan Rauch, CSc. Specializace představuje základní metody týkající se zpracování dat s cílem porozumět procesům, které data generují. Důraz je kladen i na seznámení...

https://kdep-dev.vse.cz/akce-pro-verejnost/pisemna-a-elektronicka-komunikace-studium-k-prohloubeni-odborne-kvalifikace/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/09/2018

Garant: prof. Ing. Petr Berka, CSc. Cíle specializace Podmínky vstupu Studijní plán Požadavky k SZZ Termíny SZZ K čemu mi bude tato vedlejší specializace? Inteligen...

https://kdep-dev.vse.cz/aktuality/pracovni-prilezitosti/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 06/20/2018

...

https://kdep-dev.vse.cz/pro-studenty/odevzdavarna-zaverecnych-praci/bakalarske-prace/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

...

https://kdep-dev.vse.cz/pro-studenty/odevzdavarna-zaverecnych-praci/diplomove-prace/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

...

https://kdep-dev.vse.cz/pracovni-prilezitosti/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/11/2018

...

https://fmv-dev.vse.cz/praxe-a-staze/postup-a-smlouvy/
Podle Ing. Eva Grebe, dne 08/12/2018

...

https://fmv-dev.vse.cz/studijni-informace/studijni-oddeleni/
Podle doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., dne 08/07/2018

...

https://fmv-dev.vse.cz/praxe-a-staze/system-praxi/
Podle Ing. Eva Grebe, dne 08/12/2018

...

Podle solp00, dne 08/14/2018

...

Podle solp00, dne 08/14/2018

...

Podle solp00, dne 08/14/2018

...

Podle solp00, dne 08/14/2018

KIZI patří ke katedrám, které zabezpečují na VŠE výuku oboru Aplikovaná informatika. Tento obor je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační i...

Podle solp00, dne 08/14/2018

Katedra se ve své výzkumné činnosti věnuje širokému souboru témat, převážně z oblasti znalostních a webových technologií. Na začátku roku 2015 byly zformovány čtyři výzkumné skup...

Podle solp00, dne 08/14/2018

Vedoucí katedry doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Zástupce vedoucího prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. Tajemník doc. RNDr. Petr Strossa, CSc. Sekretariát katedry Sekretá...

https://ekonometrie-dev.vse.cz/intranet-pro-studenty/
Podle Veronika Skočdopolová, dne 07/17/2018

...

https://fmv-dev.vse.cz/zpravodaj/studenti/fir-annual-conference-2018/
Podle PR FMV, dne 08/15/2018

...

Podle solp00, dne 08/14/2018Vedoucí skupiny Vojtěch Svátek, Ondřej Zamazal Další členové Stálí zaměstnanci: Petr Strossa (NLP expert), Miroslav Vacura (odborný asistent na katedře filozofie VŠE, ale spolupracuj...

Podle solp00, dne 08/16/2018

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací 21.1. – 1.2.2019 Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 10.12.2018 do 14:00 na sekretariát KIZI. 1...

Podle solp00, dne 08/16/2018

KIZI je jednou ze tří kateder, které na VŠE zabezpečují výuku v bakalářském, magisterském i doktorském programu Aplikovaná informatika. Specifickým zaměřením katedry je znalostní,...

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/behem-pobytu/
Podle Dita Řeháčková, dne 01/10/2018

V následujícím seznamu naleznete nabízená témata bakalářských prací. V případě zájmu je však vhodnou variantou i návrh tématu vlastního....

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/behem-pobytu/administrativa/
Podle Dita Řeháčková, dne 01/10/2018

Vedoucí katedry doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Zástupce vedoucího prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. Tajemník doc. RNDr. Petr Strossa, CSc. Sekretariát katedry Sek...

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/pred-odjezdem/prakticke-informace/pojisteni/
Podle Dita Řeháčková, dne 01/10/2018

Https://insis.vse.cz/pracoviste/zamestnanci.pl?id=15;lang=cz...

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/pred-odjezdem/prakticke-informace/ubytovani/
Podle Dita Řeháčková, dne 01/10/2018

Den Dopoledne Odpoledne Pondělí 8:30–11:30 13:00–15:00 Středa 8:30–11:30 13:00–15:00 Pátek 8:30–11:30 Sekretariát naleznete v kanceláři NB 44...

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/pred-odjezdem/prakticke-informace/viza/
Podle Dita Řeháčková, dne 01/10/2018

Vedoucí skupiny Jan Rauch, Tomáš Kliegr, Petr Berka Další členové Stálí zaměstnanci: David Chudán, Jiří Ivánek, Vojtěch Svátek, Milan Šimůnek, Stanislav Vojíř Projektoví pracovn...

https://ozs-dev.vse.cz/zamestnanci/
Podle Dita Řeháčková, dne 02/05/2018

Garant: prof. RNDr. Jan Rauch, CSc. Cíle specializace Podmínky vstupu Studijní plán Požadavky k SZZ Termíny SZZ K čemu mi bude tato vedlejší specializace? Speci...

https://ozs-dev.vse.cz/buddy-system/
Podle Dita Řeháčková, dne 02/06/2018

Garant: prof. Ing. Petr Berka, CSc. Cíle specializace Podmínky vstupu Studijní plán Požadavky k SZZ Termíny SZZ K čemu mi bude tato vedlejší specializace? Inteligentn...

https://ozs-dev.vse.cz/cizojazycne-magisterske-programy/
Podle Dita Řeháčková, dne 02/06/2018

Kdo jsme Naše webová adresa je: https://kizi.vse.cz. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme Komentáře Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shr...

https://smsjm-dev.vse.cz/ochrana-osobnich-udaju/
Podle Stanislav Vojíř, dne 05/28/2018

...

https://kizi-dev.vse.cz/magisterske-studium/
Podle Stanislav Vojíř, dne 01/16/2018

...

https://kizi-dev.vse.cz/doktorske-studium/okruhy-pro-disertacni-prace/
Podle Stanislav Vojíř, dne 01/16/2018

...

https://kizi-dev.vse.cz/doktorske-studium/terminy-obhajob/
Podle Stanislav Vojíř, dne 01/16/2018

...

https://kizi-dev.vse.cz/vyzkumne-a-pracovni-skupiny/iis/
Podle Stanislav Vojíř, dne 01/16/2018

...

https://kizi-dev.vse.cz/vyzkumne-a-pracovni-skupiny/welt/
Podle Stanislav Vojíř, dne 01/16/2018

...

https://kizi-dev.vse.cz/vyzkumne-a-pracovni-skupiny/dmkd/
Podle Stanislav Vojíř, dne 01/16/2018

...

https://kizi-dev.vse.cz/studuj-na-kizi/
Podle Stanislav Vojíř, dne 01/16/2018

...

https://kizi-dev.vse.cz/kontakty/
Podle Stanislav Vojíř, dne 01/25/2018

Studijní obor Aplikovaná informatika (vyučovaný ve spolupráci tří informatických kateder) je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy...

https://kizi-dev.vse.cz/testovaci-stranka/
Podle Stanislav Vojíř, dne 02/06/2018

...

https://ksg-dev.vse.cz/aktuality/kniha-rodinne-firmy-ocenena-v-soutezi-cena-rektora-vse-za-prestizni-publikaci-2017/
Podle Ondřej Machek, dne 11/07/2017

...

https://ksg-dev.vse.cz/aktuality/zverejneny-terminy-statnich-bakalarskych-zkousek/
Podle Ondřej Machek, dne 06/06/2017

...

https://ksg-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/veda-a-vyzkum/
Podle Ondřej Machek, dne 06/27/2018

Kdo jsme Naše webová adresa je: https://kizi.vse.cz. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme Komentáře Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shr...

https://cas-dev.vse.cz/ochrana-osobnich-udaju/
Podle Stanislav Vojíř, dne 05/28/2018

Vedoucí katedry doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Zástupce vedoucího prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. Tajemník doc. RNDr. Petr Strossa, CSc. Sekretariát katedry Sek...

https://cas-dev.vse.cz/kontakty/
Podle doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., dne 05/28/2018

Kdo jsme Naše webová adresa je: https://kizi.vse.cz. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme Komentáře Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shr...

Podle Stanislav Vojíř, dne 05/28/2018

...

https://knihovna-dev.vse.cz/kontakty/skupinove-adresy/
Podle Stanislav Vojíř, dne 05/03/2017

Garant: prof. Ing. Petr Berka, CSc. Cíle specializace Podmínky vstupu Studijní plán Požadavky k SZZ Termíny SZZ K čemu mi bude tato vedlejší specializace? Inteligentn...

https://knihovna-dev.vse.cz/zdroje/veda-zdroje/
Podle Stanislav Vojíř, dne 05/03/2017

Inteligentní systémy jsou umělé systémy, schopné provádět vysoce komplexní úkoly tak, že jejich vzorem jsou způsoby, jakými k těmto úkolům přistupují lidé na základě své intelig...

https://knihovna-dev.vse.cz/sluzby/nakupy/periodika-zdarma/
Podle Stanislav Vojíř, dne 05/03/2017

...

https://knihovna-dev.vse.cz/knihovny/skjm/planek/
Podle Stanislav Vojíř, dne 05/23/2017

...

https://knihovna-dev.vse.cz/veda/otevreny-pristup/
Podle Stanislav Vojíř, dne 05/03/2017

...

https://knihovna-dev.vse.cz/veda/hodnoceni-casopisu/
Podle Stanislav Vojíř, dne 05/03/2017

The Web Engineering and Library Technology (WELT) je jednou ze čtyř pracovních skupin na KIZI (společně vytvářejících virtuální Knowledge Engineering Group). Zaměřuje se na výuku, výzku...

https://knihovna-dev.vse.cz/zdroje/
Podle Stanislav Vojíř, dne 06/26/2017

...

https://kpep-dev.vse.cz/mezinarodni-vedecka-konference/aktuality/
Podle Sekretariát, dne 04/26/2018

...

https://kpep-dev.vse.cz/aktuality/sbornik-z-konference-v-tisku/
Podle Sekretariát, dne 04/26/2018

...

https://www-dev.vse.cz/blog/
Podle xvojs03, dne 01/31/2018

KIZI je jednou ze tří kateder, které na VŠE zabezpečují výuku v bakalářském, magisterském i doktorském programu Aplikovaná informatika. Specifickým zaměřením katedry je znalostní,...

https://myfph.vse.cz/
Podle Stanislav Vojíř, dne 05/28/2018

Kdo jsme Naše webová adresa je: https://kizi.vse.cz. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme Komentáře Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shr...

https://myfph.vse.cz/ochrana-osobnich-udaju/
Podle Stanislav Vojíř, dne 05/28/2018

Vedoucí katedry doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Zástupce vedoucího prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. Tajemník doc. RNDr. Petr Strossa, CSc. Sekretariát katedry Sek...

https://myfph.vse.cz/kontakty/
Podle Stanislav Vojíř, dne 05/28/2018

Vedoucí katedry doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Zástupce vedoucího prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. Tajemník doc. RNDr. Petr Strossa, CSc. Sekretariát katedry Sek...

https://ctvs-dev.vse.cz/studenti/informace-o-studiu/omluveni-osvobozeni-uznani-studia-predmetu-ctvs/
Podle Jaroslav Boštička, dne 07/15/2018

Only a selection of prestigious ones; many others can be found on the homepage of V. Svátek (only the older ones at the moment...) or in the UEP publications database: for V. Svátek, O. Zamazal, or...

https://ctvs-dev.vse.cz/studenti/informace-o-studiu/rozvrh-predmetu-ctvs-2/
Podle Jaroslav Boštička, dne 07/15/2018

Inteligentní systémy jsou umělé systémy, schopné provádět vysoce komplexní úkoly tak, že jejich vzorem jsou způsoby, jakými k těmto úkolům přistupují lidé na základě své intelig...

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/rezervace-badmintonovych-hrist/
Podle Martin Bárta, dne 07/15/2018

...

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/rezervace-tenisoveho-arealu/
Podle Martin Bárta, dne 07/15/2018

Přehled projektů katedry, včetně prakticky zaměřených (např. softwarových), je udržován na anglické stránce....

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/provozni-rady/
Podle Martin Bárta, dne 07/15/2018

KIZI patří ke katedrám, které zabezpečují na VŠE výuku oboru Aplikovaná informatika. Tento obor je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační i...

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-a-rekreacni-stredisko-dobronice/obecne-informace/
Podle Martin Bárta, dne 07/15/2018

Skupina Semantic Web and Ontological Engineering (SWOE) je jednou ze čtyř pracovních skupin na KIZI (společně vytvářejících virtuální Knowledge Engineering Group), provádí výzkum v oblas...

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-a-rekreacni-stredisko-dobronice/rekreace-zamestnancu-dobronice/
Podle Martin Bárta, dne 07/15/2018

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací 21.1. – 1.2.2019 Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 10.12.2018 do 14:00 na sekretariát KIZI. 1...

https://ctvs-dev.vse.cz/absolventi/zajmove-kurzy/
Podle Martin Bárta, dne 07/15/2018

...

https://ctvs-dev.vse.cz/zpravodaj/fotogalerie/
Podle Martin Bárta, dne 07/03/2018

V následujícím seznamu naleznete nabízená témata diplomových prací. V případě zájmu je však vhodnou variantou i návrh tématu vlastního....

https://ekonometrie-dev.vse.cz/homepage/studium/vedlejsi-specializace/
Podle Veronika Skočdopolová, dne 07/17/2018