Current PhD Students, Disertation Thesis

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
prof. Ing. Petr Berka, CSc. berka@vse.cz přerušeno
Ing. Dušan Brodani brodanid@vse.cz přerušeno
Ing. Marek Dudáš, Ph.D. xdudm12@vse.cz přerušeno
Eva Dvořáková skalova@vse.cz přerušeno
Ing. Jiří Hradil, Ph.D. xhraj18@vse.cz přerušeno
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. ivanek@vse.cz přerušeno
Ing. Ivan Jelínek xjeli04@vse.cz 4 Metoda analýzy nestrukturovaných dat na sociálních sítích doc. RNDr. Petr Strossa, CSc. kombinovaná
Bc. Ing. Viktor Nekvapil, Ph.D. 50819@vse.cz přerušeno
RNDr. Radomír Palovský, CSc. palovsky@vse.cz přerušeno
prof. RNDr. Jan Rauch, CSc. rauch@vse.cz přerušeno
doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D. simunek@vse.cz přerušeno
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. sklenak@vse.cz přerušeno
doc. RNDr. Petr Strossa, CSc. kizips@vse.cz přerušeno
prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. svatek@vse.cz přerušeno
Ing. Ondřej Vadinský, Ph.D. xvado00@vse.cz přerušeno
doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc. vejnaro@vse.cz přerušeno
Ing. Daniel Vodňanský xvodd00@vse.cz 5 Metriky informačních a datových struktur prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. kombinovaná
Ing. Václav Zeman qzemv01@vse.cz přerušeno
Ing. Jiří Zettel xzetj01@vse.cz 3 Problematika předzpracování dat v úlohách dobývání znalostí prof. Ing. Petr Berka, CSc. kombinovaná