Current PhD Students, Disertation Thesis

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Viet Bach Nguyen nguv03@vse.cz 4 Knowledge-based game support for PhD study in Applied Informatics prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. prezenční
Ing. Pavel Strnad xstrp47@vse.cz 4 Machine Learning Methods for Behaviour Analysis and Anomaly Detection in University Environment prof. Ing. Petr Berka, CSc. prezenční
Ing. Lukáš Švarc xsval17@vse.cz 4 Computer Network Anomaly Detection in University Environment prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. prezenční
Ing. Václav Zeman qzemv01@vse.cz 4 Data mining over linked data doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jiří Zettel xzetj01@vse.cz 4 Problematika předzpracování dat v úlohách dobývání znalostí prof. Ing. Petr Berka, CSc. kombinovaná