Aktuální doktorandi, disertační práce

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Jiří Hradil xhraj18@vse.cz 5 Ergonomie software a trendy dlouhodobé udržitelnosti uživatelského rozhraní doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. kombinovaná
Bc. Ing. Viktor Nekvapil xnekv05@vse.cz 5 Automation of the Descriptive Data Mining: The Use of Open Data prof. RNDr. Jan Rauch, CSc. kombinovaná
Ing. Jiří Zettel xzetj01@vse.cz 3 Problematika předzpracování dat v úlohách dobývání znalostí prof. Ing. Petr Berka, CSc. kombinovaná