Aktuální doktorandi, disertační práce

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Dušan Brodani brodanid@vse.cz přerušeno
Ing. Jiří Hradil xhraj18@vse.cz 5 Ergonomie software a trendy dlouhodobé udržitelnosti uživatelského rozhraní doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. kombinovaná
Ing. Ivan Jelínek xjeli04@vse.cz přerušeno
Bc. Ing. Viktor Nekvapil xnekv05@vse.cz 5 Automation of the Descriptive Data Mining: The Use of Open Data prof. RNDr. Jan Rauch, CSc. kombinovaná
Ing. Viet Bach Nguyen nguv03@vse.cz 1 Semantic web support for PhD students in Applied Informatics prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. prezenční
Ing. Pavel Strnad xstrp47@vse.cz 1 Analýza systémových logů v počítačové síti prof. Ing. Petr Berka, CSc. prezenční
Ing. Lukáš Švarc xsval17@vse.cz 1 Computer Network Anomaly Detection in University Environment prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. prezenční
Ing. Jana Vataščinová xvatj00@vse.cz 1 Matching of Biomedical Ontologies prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. prezenční
Ing. Daniel Vodňanský xvodd00@vse.cz přerušeno
Ing. Václav Zeman qzemv01@vse.cz přerušeno
Ing. Jiří Zettel xzetj01@vse.cz přerušeno