Aktuální doktorandi, disertační práce

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Viet Bach Nguyen nguv03@vse.cz 5 PhD story modeling and analysis using Knowledge Engineering techniques prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. prezenční
Ing. Pavel Strnad pavel.strnad@vse.cz 5 Machine Learning Methods for Behaviour Analysis and Anomaly Detection in University Environment prof. Ing. Petr Berka, CSc. prezenční
Ing. Lukáš Švarc lukas.svarc@vse.cz 5 Computer Network Anomaly Detection in University Environment prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. prezenční
Ing. Václav Zeman vaclav.zeman@vse.cz 5 Rule mining over linked data doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. kombinovaná