Aktuální doktorandi, disertační práce

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Viet Bach Nguyen nguv03@vse.cz 3 Knowledge-based game support for PhD study in Applied Informatics prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. prezenční
Ing. Pavel Strnad xstrp47@vse.cz 3 Machine Learning Methods for Behaviour Analysis and Anomaly Detection in University Environment prof. Ing. Petr Berka, CSc. prezenční
Ing. Lukáš Švarc xsval17@vse.cz 3 Computer Network Anomaly Detection in University Environment prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. prezenční
Ing. Jana Vataščinová xvatj00@vse.cz 3 Methodology for Biomedical Ontology Matching doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D. prezenční