Consulting Hours

Zimní semestr 2018/19 - winter term 2018/19: Středa (Wednesday) 9:00-10:30 NB372
  22.6. konzultační hodiny odpadají 12. 12. 2018 09:00-10:30 NB 372
Úterý 11:00 - 12:00 V úterý 6.11. KH odpadají, přesun na čtvrtek 8.11. 14:00 - 15:00
Ve zkouškovém období ve zvláštních termínech, nejbližší: 26.5. 15:00 NB413
úterky 12.30-14h NB37211. 12. 2018 12:30-14:00 NB 372
Čt 11:00 - 12:30 NB 370, pouze po předchozí domluvě.
Consultation hours Thursday 11:00-12:00 (valid until December 20) Exam period Thursday 10.1. 11:00-12:00 Friday 18.1. 9:15-9:45 Monday 21.1. 10:00-11:00 Further appointments by email.
Na základě dohody s vyučujícím e-mailem nebo na cvičeních
úterý / Tuesday úterý 13:15 -- 14:15
+ podle dohody / by agreement
V době konání výuky v ZS 2017/2018 v úterý od 14.30 do 15.30 na NB438 (nebo po předchozí dohodě emailem).
Pozor! Dne 5. 12. 2017 KH odpadají. Náhrada po dohodě emailem.
Ve zkouškovém období pouze po předchozí dohodě emailem.
Jindy lze po předchozí dohodě. Pro zkouškové období bude včas aktualizováno. 10. 12. 2018 14:00-15:30 NB 441
ZS 2018/19 - VÝUKOVÉ OBDOBÍ / TEACHING PERIOD: st/wed 11:00--13:30 NB439 (ŽIŽKOV) čt/thu 15:00--16:00 JM370
Standardně úterý 10.00-11.00 a čtvrtek 12.30-14.30, někdy jsou ale přesuny viz detailní seznam. / By default Tuesdays 10.00-11.00 and Thursdays 12.30-14.30, except for shifts indicated in the detailed list. 23.-25.11. konzultace odpadají kvůli služební cestě / meeting, office hours cancelled Jindy lze po předchozí dohodě e-mailem. / Other times are possible when pre-arranged by e-mail. 11. 12. 2018 14:00-15:00 NB 413
13. 12. 2018 12:30-14:00 NB 413
18. 12. 2018 10:00-11:00 NB 413
21. 12. 2018 09:00-11:00 NB 413
11. 12. 2018 15:00-16:00 JM 370
12. 12. 2018 13:00-14:00 SB M5
Po předchozí domluvě na vejnar@utia.cas.cz
Sledujte ISIS, může docházet ke změnám!
Kromě konzultačních hodin vypsaných v InSISu je možné konzultovat elektronicky (skype/hangout). V případě potřeby napište na e-mail stanislav.vojir@vse.cz.4. 1. 2019 10:00-11:00 NB 413
9. 1. 2019 17:00-18:00 NB 413
16. 1. 2019 17:30-18:00 NB 413
Konzultační hodiny 5.11. odpadají z důvodu semináře a přesouvají se na pátek 9.11. / The consultation hours on the 5th of November are moved to Friday, 9th of November due to participation on a research seminar. Konzultační hodiny 16.11. odpadají kvůli schůzce se zástupci z partnerské univerzity ze zahraničí. / The consulation hours on the 16th of November are cancelled due to the meeting with delegates from a foreign partner university.10. 12. 2018 13:15-14:00 NB 413
4. 1. 2019 11:30-12:00 NB 413
11. 1. 2019 11:30-12:00 NB 413
18. 1. 2019 11:30-12:00 NB 413
25. 1. 2019 11:00-11:30 NB 413
29. 1. 2019 09:30-10:00 NB 413
úterý 11:00 - 12:00, místnost: NB413