Consulting Hours

v zimním semestru 2020/2021 čtvrtky 10-11:30. V době omezení výuky on-line přes MS-Teams, jinak na NB372. during winter semester 2020/2021 Thursdays 10-11:30. On-line if VSE closed for teaching, otherwise at NB372
V letním semestru online přes MS Teams, primárně v úterý 13:00 - 14:00. Možno i jindy, vždy po předchozí domluvě (přes mail, nebo chat v Teamsech).
Ve zkouškovém období ve zvláštních termínech, nejbližší: 26.5. 15:00 NB413
online - odkaz na MSTeams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa46c557d475e46eb9cb0a5f7930410a7%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=4fec2a44-5a5b-43f1-821d-d3a39b4f46a4&tenantId=2b51a4b3-443f-4406-8ca4-19056a79a444
Consultation hours Friday 14:00-15:00 via MS Teams Prior appointment by email necessary (other time also possible). Konzultační hodiny Pátek 14:00-15:00 přes MS Teams. Nutná domluva předem emailem (možno i na jiný čas)
Jinak v době mezi cvičení a také dle domluvy přes e-mail. Ve zkouškovém období dle domluvy přes e-mail.
On-line, po předchozí domluvě e-mailem
On-line, according to an agreement by e-mail
Konzultační hodiny
Po předchozí domluvě emailem prostřednictvím platformy MS Teams.
LS 2020/21 -- OBDOBÍ VÝUKY / TEACHING PERIOD: V DOBĚ ONLINE VÝUKY se konzultace konají online po předchozí domluvě e-mailem. DURING ONLINE TEACHING, consultations are held online by prior arrangement via e-mail.
V semestru úterý 12:30 - 14:30 - SB M11. Jiné termíny po předchozí domluvě.
Konzultace dle rozpisu platí jak prezenční, tak online formou, ve druhém případě nejlépe pomocí MS Teams. Je vhodné se předem domluvit e-mailem kvůli lepšímu plánování. Consultation can be held physically or online, the latter preferably using MS Teams. It is useful to pre-arrange the meeting by sending an e-mail.
Konzultace jsou možné online formou po předchozí dohodě e-mailem.
Po předchozí domluvě na vejnar@utia.cas.cz
Po dobu distanční výuky z důvodu preventivních opatření před corona virem jsou možné konzultace přes Teams, Skype, e-mail či telefon.
Pokud potřebujete něco probrat, napište e-mail na stanislav.vojir@vse.cz a domluvíme se.

V případě potřeby konzultací mi prosím zašlete email. Po domluvě je možná online konzultace přes MS Teams. / If you need a consultation, please send me an email. Upon request the online consultation is possible via MS Teams.