Consulting Hours

v zimním semestru 2022/2023 úterky 10-11 a čtvrtky 13-14 na NB372. during winter semester 2022/2023 Tuesdays 10-11 and Thursdays 13-14 at NB372
Během zkouškového období po předchozí domluvě.
Ve zkouškovém období ve zvláštních termínech, nejbližší: 26.5. 15:00 NB413
online - odkaz na MSTeams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa46c557d475e46eb9cb0a5f7930410a7%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=4fec2a44-5a5b-43f1-821d-d3a39b4f46a4&tenantId=2b51a4b3-443f-4406-8ca4-19056a79a444
Čtvrtek 13:30 - 14:30 místnost NB 413 (platné od 1.10.22) Dne 10.11. zrušeny.
Od 19.9. do 16.12.2022 každé úterý 13:15 až 14:15 na NB438, případně MS-Teams po domluvě e-mailem. Od 19.12. do konce zimního semestru MS-Teams po domluvě e-mailem.
Konzultační hodiny
Po předchozí domluvě emailem prostřednictvím platformy MS Teams.
ZS 2022/23 -- VÝUKOVÉ OBDOBÍ / TEACHING PERIOD: St/Wed 14:30--16:00 NB 439 (Žižkov) -- kromě/except 5.10., 14.12. Čt/Thu 16:15--17:45 JM 370 -- kromě/except 6.10.
V semestru úterý 12:30 - 14:30 - SB M11. Jiné termíny po předchozí domluvě.
Konzultace dle rozpisu platí jak prezenční, tak online formou, ve druhém případě nejlépe pomocí MS Teams. Je vhodné se předem domluvit e-mailem kvůli lepšímu plánování. Omlouvám se za zrušení KH 23. 9 2021. z důvodu nutnosti neplánované návštěvy lékaře. Consultation can be held physically or online, the latter preferably using MS Teams. It is useful to pre-arrange the meeting by sending an e-mail.
Konzultace jsou také možné online formou po předchozí dohodě e-mailem.
Po předchozí domluvě na vejnar@utia.cas.cz
Pro prezenční konzultace budu ve škole k dispozici ve vypsaných časech. Zároveň ale nabízím konzultace přes MS Teams - v čase dle individuální domluvy.
Pokud potřebujete něco probrat, napište e-mail na stanislav.vojir@vse.cz a domluvíme se.

Vedení závěrečných prací: pokud jsme se zatím ještě (alespoň předběžně) nedomlouvali, musím Vám bohužel oznámit, že kapacitu pro odevzdání v květnu 2023 mám obsazenou. Můžeme se ale domluvit na zadání práce odevzdávané později (např. v prosinci 2023 či květnu 2024).
10. 3. 2023 11:15-12:15 NB 413
12. 5. 2023 11:15-12:15 NB 413
14. 4. 2023 11:15-12:15 NB 413
17. 2. 2023 11:15-12:15 NB 413
17. 3. 2023 11:15-12:15 NB 413
21. 4. 2023 11:15-12:15 NB 413
24. 2. 2023 11:15-12:15 NB 413
24. 3. 2023 11:15-12:15 NB 413
28. 4. 2023 11:15-12:15 NB 413
3. 3. 2023 11:15-12:15 NB 413
5. 5. 2023 11:15-12:15 NB 413
Jsem na rodičovské dovolené. V případě dotazů ohledně výuky se prosím obraťte na vedoucího katedry doc. Sklenáka (sklenak@vse.cz) a v případě dotazů ohledně výzkumu na prof. Svátka (svatek@vse.cz). / I am on a parental leave. For teaching related questions you can contact the head of our department doc. Sklenák (sklenak@vse.cz), for research related questions you can contact prof. Svátek (svatek@vse.cz).