Consulting Hours

v letním semestru 2023/2024 čtvrtky 14:00-16:00 na NB372. during the summer semester 2023/2024 Thursdays 14:00-16:00 at NB372
Ve zkouškovém období LS 2024 po předchozí e-mailové domluvě (preferováno online).
Ve zkouškovém období ve zvláštních termínech, nejbližší: 26.5. 15:00 NB413
online - odkaz na MSTeams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa46c557d475e46eb9cb0a5f7930410a7%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=4fec2a44-5a5b-43f1-821d-d3a39b4f46a4&tenantId=2b51a4b3-443f-4406-8ca4-19056a79a444
16.5. 12:45 - 13:45 21.5. 15:00 - 16:00 28.5. 15:30 - 16:30 4.6. 13:00 - 14:00 From 10.6. by email appointment. Make an appointment in advance via email.
Od 12.2. 2024 do 19.6. 2024: v termínu dohodnutém pomocí e-mailu (na NB 438 nebo prostřednictvím MS-Teams)
Od 19. 2. 2024: na NB 438 11:30 až 12:30 na NB 438
Konzultační hodiny
Po předchozí domluvě emailem prostřednictvím platformy MS Teams.
LS 2023/24 -- OBDOBÍ VÝUKY / LECTURES PERIOD (od/from 19.2.): Út/Tue 14:30--16:30 JM 370
V semestru úterý 12:30 - 14:30 - SB M11. Jiné termíny po předchozí domluvě.
V týdnu od 14. 11. konzultace odpadají - dovolená. Nutné záležitosti budu řešit přes e-mail.
Konzultace jsou také možné online formou po předchozí dohodě e-mailem.
Po předchozí domluvě na vejnar@utia.cas.cz
Pro prezenční konzultace budu ve škole k dispozici ve vypsaných časech. Zároveň ale nabízím konzultace přes MS Teams - v čase dle individuální domluvy.
Pokud potřebujete něco probrat, napište e-mail na stanislav.vojir@vse.cz a domluvíme se.

Z hlediska vedení bakalářských a diplomových prací mám již kapacitu pro odevzdání v květnu/červnu 2024 plnou. Pokud máte v plánu pozdější odevzdání, ozvěte se 🙂
LS 2023/24


Výukové období / Teaching period
Pondělí / Monday
11:00--11:30 NB 413

Zkouškové období / Exam period
Po dohodě emailem. / Upon an email request
Středa 11:00 - 12:00 místnost NB-413 (platné od 12.2.2024 do 12.5.2024). Zrušeny 27.3., 10.4., 1.5., 8.5. Jiné termíny dle dohody. Návštěvu konzultačních hodin prosím hlaste předem.