Consulting Hours

V letním semestru pátek 9:30 - 10:50 Do konce letního semestru forma e-mailem, nebo online po předchozí domluvě přes MS Teams.
Ve zkouškovém období ve zvláštních termínech, nejbližší: 26.5. 15:00 NB413
Čt 11:00 - 12:30 NB 370, pouze po předchozí domluvě.
Consultation hours Thursday 11:00-12:00 (valid until December 20) Exam period Thursday 10.1. 11:00-12:00 Friday 18.1. 9:15-9:45 Monday 21.1. 10:00-11:00 Further appointments by email.
Jinak v době mezi cvičení a také dle domluvy přes e-mail. Ve zkouškovém období dle domluvy přes e-mail.
úterý / Tuesday úterý 11:30 -- 12:30
+ podle dohody / by agreement
Jindy lze po předchozí dohodě. Pro zkouškové období bude včas aktualizováno.
Konzultační hodiny
Po předchozí domluvě emailem prostřednictvím platformy MS Teams.
LS 2019/20 -- OBDOBÍ VÝUKY / TEACHING PERIOD: st/wed 15:15--17:00 JM 370 (JIŽNÍ MĚSTO) čt/thu 16:15--17:45 NB 439 (ŽIŽKOV)
V semestru úterý 12:30 - 14:30 - SB M11. Jiné termíny po předchozí domluvě.
Konzultace dle rozpisu platí online formou, nejlépe pomocí MS Teams. Je vhodné se předem domluvit e-mailem. Consultation are held online, preferably using MS Teams. It is useful to pre-arrange the meeting by sending an e-mail.
Konzultace online formou po předchozí dohodě e-mailem.
Po předchozí domluvě na vejnar@utia.cas.cz
Po dobu distanční výuky z důvodu preventivních opatření před corona virem jsou možné konzultace přes skype, e-mail či telefon.
Pokud potřebujete něco probrat, napište e-mail na stanislav.vojir@vse.cz a domluvíme se.

V případě konzultací mi prosím zašlete email. Po domluvě je možná online konzultace přes MS Teams. / If you need a consultation, please send me an email. Upon request the online consultation is possible via MS Teams.