Konzultační hodiny

v zimním semestru 2021/2022 úterky 10-11 a čtvrtky 13-14 na NB372. during winter semester 2021/2022 Tuesdays 10-11 and Thursdays 13-14 at NB372
čtvrtek, 10:30 - 12:00, NB 413 Po předchozí emailové dohodě ve výše uvedeném čase možnost online konzultace. čtvrtek 21.4. přesun KH odpadají.
Ve zkouškovém období ve zvláštních termínech, nejbližší: 26.5. 15:00 NB413
online - odkaz na MSTeams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa46c557d475e46eb9cb0a5f7930410a7%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=4fec2a44-5a5b-43f1-821d-d3a39b4f46a4&tenantId=2b51a4b3-443f-4406-8ca4-19056a79a444
Středa 15:00 - 16:00 NB 413 (platné do 15.5.22) + dále dle domluvy emailem. Dne 20.4. zrušeny
V LS 2021/2022 vždy v pátek 16:15-17:15 a dle domluvy předem přes e-mail.
V období 1. až 11. 2. 2022 pouze on-line, po domluvě e-mailem. V letním semestru 2021/2022 osobně i on-line, po domluvě e-mailem.
během zkouškového období po dohodě e-mailem
Konzultační hodiny
Po předchozí domluvě emailem prostřednictvím platformy MS Teams.
LS 2021/22 -- ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ / EXAM PERIOD: St/Wed 16:15--17:45 JM 370 (mimo/except 1.6.2022, 15.6.2022)
V semestru úterý 12:30 - 14:30 - SB M11. Jiné termíny po předchozí domluvě.
Konzultace dle rozpisu platí jak prezenční, tak online formou, ve druhém případě nejlépe pomocí MS Teams. Je vhodné se předem domluvit e-mailem kvůli lepšímu plánování. Omlouvám se za zrušení KH 23. 9 2021. z důvodu nutnosti neplánované návštěvy lékaře. Consultation can be held physically or online, the latter preferably using MS Teams. It is useful to pre-arrange the meeting by sending an e-mail.
Konzultace jsou také možné online formou po předchozí dohodě e-mailem.
Po předchozí domluvě na vejnar@utia.cas.cz
Pro prezenční konzultace budu ve škole k dispozici ve vypsaných časech. Zároveň ale nabízím konzultace přes MS Teams - v čase dle individuální domluvy.
Pokud potřebujete něco probrat, napište e-mail na stanislav.vojir@vse.cz a domluvíme se.

Vedení závěrečných prací: pokud jsme se zatím ještě (alespoň předběžně) nedomlouvali, musím Vám bohužel oznámit, že kapacitu pro odevzdání v květnu 2022 mám obsazenou. Můžeme se ale domluvit na zadání práce odevzdávané později (např. v prosinci 2022 či květnu 2023).
Jsem na rodičovské dovolené. V případě dotazů ohledně výuky se prosím obraťte na vedoucího katedry doc. Sklenáka (sklenak@vse.cz) a v případě dotazů ohledně výzkumu na prof. Svátka (svatek@vse.cz). / I am on a parental leave. For teaching related questions you can contact the head of our department doc. Sklenák (sklenak@vse.cz), for research related questions you can contact prof. Svátek (svatek@vse.cz).