Konzultační hodiny

v zimním semestru 2021/2022 úterky 10-11 a čtvrtky 13-14 na NB372. during winter semester 2021/2022 Tuesdays 10-11 and Thursdays 13-14 at NB372
Pátek 9:30 - 10:45 v místnosti NB413. Po předchozí domluvě možné online. 8.10. KH odpadají, v případě zájmu o konzultace je možné se domluvit na jiném termínu.
Ve zkouškovém období ve zvláštních termínech, nejbližší: 26.5. 15:00 NB413
10. 1. 2022 13:30-14:30 NB 413
13. 12. 2021 13:30-14:30 NB 413
14. 2. 2022 13:30-14:30 NB 413
17. 1. 2022 13:30-14:30 NB 413
20. 12. 2021 13:30-14:30 NB 413
24. 1. 2022 13:30-14:30 NB 413
27. 12. 2021 13:30-14:30 NB 413
3. 1. 2022 13:30-14:30 NB 413
31. 1. 2022 13:30-14:30 NB 413
6. 12. 2021 13:30-14:30 NB 413
7. 2. 2022 13:30-14:30 NB 413
online - odkaz na MSTeams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa46c557d475e46eb9cb0a5f7930410a7%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=4fec2a44-5a5b-43f1-821d-d3a39b4f46a4&tenantId=2b51a4b3-443f-4406-8ca4-19056a79a444
15. 12. 2021 10:00-11:30 MSTeams
8. 12. 2021 10:00-11:30 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa46c557d475e46eb9cb0a5f7930410a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=4fec2a44-5a5b-43f1-821d-d3a39b4f46a4&tenantId=2b51a4b3-443f-4406-8ca4-19056a79a444
By email appointment. Nutná domluva předem emailem.
Vždy v pátek 13-14h buď on-line nebo osobně dle domluvy předem přes e-mail.
10. 12. 2021 18:00-19:00 NB 413
17. 12. 2021 18:00-19:00 NB 413
1. 2. 2022 13:15-14:15 NB 438
11. 1. 2022 13:15-14:15 NB 438
14. 12. 2021 13:15-14:15 NB 438
18. 1. 2022 13:15-14:15 NB 438
21. 12. 2021 13:15-14:15 NB 438
25. 1. 2022 13:15-14:15 NB 438
28. 12. 2021 13:15-14:15 NB 438
4. 1. 2022 13:15-14:15 NB 438
7. 12. 2021 13:15-14:15 NB 438
Konzultační hodiny
Po předchozí domluvě emailem prostřednictvím platformy MS Teams.
ZS 2021/22 -- OBDOBÍ VÝUKY / TEACHING PERIOD: Po/Mon 16:15--17:00 JM 370 St/Wed 13:30--15:00 NB 439 (kromě/except 22.9.) Čt/Thu 16:15--17:00 JM 370
V semestru úterý 12:30 - 14:30 - SB M11. Jiné termíny po předchozí domluvě.
Konzultace dle rozpisu platí jak prezenční, tak online formou, ve druhém případě nejlépe pomocí MS Teams. Je vhodné se předem domluvit e-mailem kvůli lepšímu plánování. Omlouvám se za zrušení KH 23. 9 2021. z důvodu nutnosti neplánované návštěvy lékaře. Consultation can be held physically or online, the latter preferably using MS Teams. It is useful to pre-arrange the meeting by sending an e-mail.
14. 12. 2021 09:00-10:30 NB 413
16. 12. 2021 12:30-14:00 NB 413
7. 12. 2021 09:00-10:30 NB 413
9. 12. 2021 12:30-14:00 NB 413
Konzultace jsou také možné online formou po předchozí dohodě e-mailem.
6. 12. 2021 13:30-14:15 NB 371
9. 12. 2021 13:30-14:15 NB 371
Po předchozí domluvě na vejnar@utia.cas.cz
Pro prezenční konzultace budu ve škole k dispozici ve vypsaných časech. Zároveň ale nabízím konzultace přes MS Teams - v čase dle individuální domluvy.
Pokud potřebujete něco probrat, napište e-mail na stanislav.vojir@vse.cz a domluvíme se.

Vedení závěrečných prací: pokud jsme se zatím ještě (alespoň předběžně) nedomlouvali, musím Vám bohužel oznámit, že kapacitu pro odevzdání v květnu 2021 mám obsazenou. Můžeme se ale domluvit na zadání práce odevzdávané později (např. v prosinci 2021 či květnu 2022).
15. 12. 2021 12:45-13:30 NB 413
8. 12. 2021 12:45-13:30 NB 413
Jsem na rodičovské dovolené. V případě dotazů ohledně výuky se prosím obraťte na vedoucího katedry doc. Sklenáka (sklenak@vse.cz) a v případě dotazů ohledně výzkumu na prof. Svátka (svatek@vse.cz). / I am on a parental leave. For teaching related questions you can contact the head of our department doc. Sklenák (sklenak@vse.cz), for research related questions you can contact prof. Svátek (svatek@vse.cz).