Konzultační hodiny

v letním semestru 2022/2023 čtvrtky 14-16 na NB372. during summer semester 2022/2023 Thursdays 14-16 at NB372
Od 15.5. pouze po předchozí domluvě.
Ve zkouškovém období ve zvláštních termínech, nejbližší: 26.5. 15:00 NB413
online - odkaz na MSTeams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa46c557d475e46eb9cb0a5f7930410a7%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=4fec2a44-5a5b-43f1-821d-d3a39b4f46a4&tenantId=2b51a4b3-443f-4406-8ca4-19056a79a444
16. 6. 2023 09:00-10:30 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa46c557d475e46eb9cb0a5f7930410a7%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=4fec2a44-5a5b-43f1-821d-d3a39b4f46a4&tenantId=2b51a4b3-443f-4406-8ca4-19056a79a444
23. 6. 2023 09:00-10:30 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa46c557d475e46eb9cb0a5f7930410a7%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=4fec2a44-5a5b-43f1-821d-d3a39b4f46a4&tenantId=2b51a4b3-443f-4406-8ca4-19056a79a444
9. 6. 2023 09:00-10:30 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa46c557d475e46eb9cb0a5f7930410a7%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=4fec2a44-5a5b-43f1-821d-d3a39b4f46a4&tenantId=2b51a4b3-443f-4406-8ca4-19056a79a444
Středa 13:30 - 14:30 místnost NB 413 (platné od 15.2.22 do 7.5.22) Od 8.5. po dohodě emailem
Od 13.2. do 23.6.2023 osobně nebo prostřednictvím MS-Teams po předchozí domluvě e-mailem.
Konzultační hodiny
Po předchozí domluvě emailem prostřednictvím platformy MS Teams.
LS 2022/23 -- ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ / EXAM PERIOD: Út/Tue 16:00--18:00 JM 370
V semestru úterý 12:30 - 14:30 - SB M11. Jiné termíny po předchozí domluvě.
Počínaje 12.6.2023 až do konce zkouškového období LS 2023 budou konzultace uskutečňovány po e-mailové domluvě. // From June 12, 2023, till the end of the exam period in SS 2023, consultation hours will be arranged upon e-mail contact only.
6. 6. 2023 09:30-11:00 NB 413
9. 6. 2023 09:30-11:00 NB 413
Konzultace jsou také možné online formou po předchozí dohodě e-mailem.
Po předchozí domluvě na vejnar@utia.cas.cz
Pro prezenční konzultace budu ve škole k dispozici ve vypsaných časech. Zároveň ale nabízím konzultace přes MS Teams - v čase dle individuální domluvy.
Pokud potřebujete něco probrat, napište e-mail na stanislav.vojir@vse.cz a domluvíme se.

Vedení závěrečných prací: pokud jsme se zatím ještě (alespoň předběžně) nedomlouvali, musím Vám bohužel oznámit, že kapacitu pro odevzdání v květnu 2023 mám obsazenou. Můžeme se ale domluvit na zadání práce odevzdávané později (např. v prosinci 2023 či květnu 2024).
Jsem na rodičovské dovolené. V případě dotazů ohledně výuky se prosím obraťte na vedoucího katedry doc. Sklenáka (sklenak@vse.cz) a v případě dotazů ohledně výzkumu na prof. Svátka (svatek@vse.cz). / I am on a parental leave. For teaching related questions you can contact the head of our department doc. Sklenák (sklenak@vse.cz), for research related questions you can contact prof. Svátek (svatek@vse.cz).