Katedra informačního a znalostního inženýrství

KIZI je jednou ze tří kateder, které na VŠE zabezpečují výuku v bakalářském, magisterském i doktorském programu Aplikovaná informatika.

Specifickým zaměřením katedry je znalostní, informační a webové inženýrství. Velký důraz je kladen na propojení pedagogické činnosti s vědeckými projekty, zejména mezinárodními, kterých se aktivně účastní i studenti doktorského a magisterského stupně studia.

 

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: