KIZI

Katedra informačního a znalostního inženýrství je jednou ze tří kateder, které na VŠE zabezpečují výuku v bakalářském, magisterském i doktorském programu Aplikovaná informatika.

Specifickým zaměřením katedry je znalostní, informační a webové inženýrství. Velký důraz je kladen na propojení pedagogické činnosti s vědeckými projekty, zejména mezinárodními, kterých se aktivně účastní i studenti doktorského a magisterského stupně studia.

 

Co se děje na KIZI