Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Zaměření katedry

US flagUK flag Comprehensive information in English is available at the English version of the site.

KIZI je jednou ze tří kateder, které na VŠE zabezpečují výuku v bakalářském, magisterském i doktorském programu Aplikovaná informatika.
Specifickým zaměřením katedry je znalostní, informační a webové inženýrství. Velký důraz je kladen na propojení pedagogické činnosti s vědeckými projekty, zejména mezinárodními, kterých se aktivně účastní i studenti doktorského a magisterského stupně studia.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze, KIZI
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 427

Studium

Bakalářský: Aplikovaná informatika
Studijní obor Aplikovaná informatika (vyučovaný ve spolupráci tří informatických kateder) je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy, které podporují sociálně ekonomické procesy v různých typech ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy. Studenti jsou připravováni pro prostředí globálního trhu práce, kdy se dostanou do konkurence s absolventy zahraničních vysokých škol, s odborníky ze zemí EU, USA a dalších zemí.
Magisterský: Znalostní a webové technologie
Absolventi oboru naleznou uplatnění ve větších i menších firmách jako specialisté v oblasti datových analýz (Business Intelligence), např. v získávání nových znalostí ze strukturovaných i nestrukturovaných dat specifických danému oboru, které pak vedení firmy použije při svém rozhodování. Absolventi jsou součástí analytických týmů velkých firem, ale stejně tak se mohou uplatnit v institucích veřejné správy. Obor nabízí i znalosti a dovednosti v oblasti publikování a využívání otevřených propojitelných dat (linked data) a dalších technologií sémantického webu, i v oblasti tvorby inteligentních systémů.
Doktorský: Aplikovaná informatika
Obor je společný pro tři informatické katedry: KIT, KSA a KIZI (a dále pro školicí pracoviště CPV – GML). Doktorandi, kteří zpracovávají své disertační práce na KIZI, se zaměřuje na teoretické základy i praktické aplikace zajímavých a stále šířeji uplatňovaných znalostních technologií jako jsou dobývání znalostí z databází, tvorba inteligentních systémů, sémantický web nebo dolování z textů. Zpravidla se přitom podílejí na řešení tuzemských i mezinárodních vědeckých projektů katedry.