Termíny obhajob

Nejbližší obhajoby doktorských dizertačních prací

9. 1. 2019 Ing. Jiří Hradil Ergonomie software a trendy dlouhodobé udržitelnosti uživatelského rozhraní od 14.30, 473NB

Poslední proběhlé obhajoby projektů

21. 9. 2017 Ing. Jiří Zettel Problematika předzpracování dat v úlohách dobývání znalostí od 9.00, 473NB
25. 6. 2015 Ing. Jiří Hradil Ergonomie software a trendy dlouhodobé udržitelnosti uživatelského rozhraní od 10.00, 336RB
25. 6. 2015 Ing. Václav Zeman Dolování z linked data od 10.00, 336RB
14. 5. 2015 Ing. Daniel Vodňanský Strukturovanost datových struktur a míra informace od 10.00, 473NB
26. 6. 2014 Ing. Marek Dudáš Vizualizace v ontologickém inženýrství od 10.00, 336RB
26. 6. 2014 Ing. Dušan Broďáni Využití technologie RFID při správě a ochraně knihovního fondu od 10.00, 336RB
22. 1. 2014 Ing. Jiří Zumr Adaptivní chování chytrého domu na základě detekce chování jeho obyvatel od 11.00, 473NB
26. 9. 2013 Mgr. Jindřich Mynarz Matchmaking Demand and Supply on the Web of Data od 9.00, 473NB
11. 6. 2013 Bc. Ing. Viktor Nekvapil Praktické aplikace technik data miningu v malých a středních firmách od 9.00, 473NB
4. 10. 2012 Ing. Stanislav Vojíř Aplikace business rules v data miningu od 10.30, 336RB
4. 10. 2012 Ing. Ondřej Vadinský Stroje a inteligence od 10.30, 336RB

Poslední proběhlé malé obhajoby

17. 5. 2018 Ing. Viktor Nekvapil Automation of the Descriptive Data Mining: The Use of Open Data od 9.00, 473NB
14. 12. 2017 Ing. Jiří Hradil Ergonomie software a trendy dlouhodobé udržitelnosti uživatelského rozhraní od 9.00, 473NB
11. 5. 2017 Ing. Ondřej Vadinský Analýza předpokladů inteligentního chování počítačových systémů od 9.00, 473NB
27. 4. 2017 Ing. Marek Dudáš Automation and visualization in ontological engineering leveraging on background models od 9.00, 473NB
23. 2. 2017 Mgr. Jindřich Mynarz Matchmaking Demand and Supply on the Web of Data od 9.00, 473NB
29. 10. 2015 Ing. Stanislav Vojíř (opakovaná MO) Aplikace business rules v data miningu od 9.00, 473NB
25. 6. 2015 Ing. Stanislav Vojíř Aplikace business rules v data miningu od 9.00, 336RB
14. 5. 2015 Ing. David Chudán (opakovaná MO) Association rule mining as a support for OLAP od 9.15, 473NB
26. 2. 2015 Ing. David Chudán Association rule mining as a support for OLAP od 9.45, 473NB
22. 1. 2014 Ing. David Pejčoch, DiS. Komplexní řízeni kvality dat a informací od 11.00, 473NB
20. 10. 2011 Ing. Petr Nálevka Mining Rare Events in Psychiatric Data od 9.30, 403NB
20. 10. 2011 Ing. Josef Nožička Expertise Map od 9.30, 403NB
16. 6. 2011 Ing. Tomáš Kliegr Dolování znalostí, Web Mining, Web Usage Mining od 9.30, 403NB

Poslední proběhlé obhajoby doktorských dizertačních prací

13. 9. 2018 Ing. Marek Dudáš Supporting ontology development with visual modeling tools od 10.00, 468NB
13. 9. 2018 Ing. Ondřej Vadinský Analýza předpokladů inteligentního chování počítačových systémů od 11.30, 468NB
25. 1. 2018 Mgr. Jindřich Mynarz Matchmaking Demand and Supply on the Web of Data od 14.30, 468NB
20. 9. 2016 Ing. Stanislav Vojíř Aplikace business rules v data miningu od 14.30, 473NB
22. 9. 2015 Ing. David Chudán Association rule mining as a support for OLAP od 9.00, 473NB
4. 2. 2015 Ing. David Pejčoch, DiS. Komplexní řízeni kvality dat a informací od 9.00, 473NB
5. 11. 2012 Ing. Josef Nožička Knowledge Mapping within an Organization od 14.00, 336RB
5. 11. 2012 Ing. Tomáš Kliegr Unsupervised Entity Classification with Wikipedia and WordNet od 14.00, 336RB