Intelligent Information Systems

Skupina Intelligent Information Systems (IIS) je jednou ze čtyř pracovních skupin na KIZI (společně vytvářejících virtuální Knowledge Engineering Group) provádí výzkum v oblasti návrhu a užívání inteligentních systémů a v oblasti výzkumu jejich teoretických základů.

V současné době se skupina zaměřuje na:

 • návrh a užívání systémů založených na logice, pravidlech a expertních systémů založených na příkladech a rozvoj bází doménových znalostí a bází znalostí pro specifické úlohy,
 • modelování nejistoty v informačních systémech (fuzzy systémy, possibilistické modely a teorie informace),
 • analýzu vlastností observačních kalkulů aplikovaných na hypotézy asociací,
 • studium vztahů a rozdílů mezi lidskou a umělou inteligencí,
 • návrh softwaru pro inteligentní budovy.

Novinky

(kvůli náročnosti udržování obou jazykových verzí jsou jen v angličtině)
 • April 2017: Jan Burian co-authored an article on EEG Synchronizations Length During Meditation in Springer’s Journal of Medical and Biological Engineering (IF ~ 1).
 • June 2017: Jiří Ivánek has an article accepted in the Kybernetika journal (IF ~ 0.6).
 • September 2016: Daniel Vodňanský presented a poster (on graph metrics over ontologies) at the KESW 2016 conference.
 • September 2016: Ondřej Zamazal presented a demo paper on a topic related to Ontology Visualization Tools Recommender (OVTR) at the SEMANTiCS 2016 conference.
 • July 2015: Ondřej Vadinský presented his paper „Towards an Artificially Intelligent System: Possibilities of General Evaluation of Hybrid Paradigm“ at the Tenth International Workshop on Neural-Symbolic Learning and Reasoning (NeSy’15) held within IJCAI’15, Buenos Aires.
 • May 2015: Daniel Vodňanský defended his PhD project progress on „Data structures and information metrics“ (after first year).
 • November 2014: A full paper on ‘Roadmapping and Navigating in the Ontology Visualization Landscape’, by Marek Dudáš, Ondřej Zamazal and Vojtěch Svátek, has been presented at the EKAW 2014 conference in Linköping. The paper is partly based on the Ontology Visualization Tools Recommender (OVTR) as application of the NEST expert system shell.
 • September 2014: A new PhD student, Daniel Vodňanský, enrolled in September 2014; after some internal optimization, he landed in the PhD team of J. Ivánek and joined the group. He will be working on application of information-theoretic measures on web data representations, and will also cooperate with the SWOE group (information content of ontologies etc.).