Intelligent Information Systems

Skupina Intelligent Information Systems (IIS) je jednou ze čtyř pracovních skupin na KIZI (společně vytvářejících virtuální Knowledge Engineering Group) provádí výzkum v oblasti návrhu a užívání inteligentních systémů a v oblasti výzkumu jejich teoretických základů.

V současné době se skupina zaměřuje na:

  • návrh a užívání systémů založených na logice, pravidlech a expertních systémů založených na příkladech a rozvoj bází doménových znalostí a bází znalostí pro specifické úlohy,
  • modelování nejistoty v informačních systémech (fuzzy systémy, possibilistické modely a teorie informace),
  • analýzu vlastností observačních kalkulů aplikovaných na hypotézy asociací,
  • studium vztahů a rozdílů mezi lidskou a umělou inteligencí,
  • návrh softwaru pro inteligentní budovy.

Novinky (od podzimu 2014)