Výzkumné a pracovní skupiny

Katedra se ve své výzkumné činnosti věnuje širokému souboru témat, převážně z oblasti znalostních a webových technologií. Na začátku roku 2015 byly zformovány čtyři výzkumné skupiny, které představují uzlové body pro různorodé vědecké aktivity katedry, ale také odkazují na výukové směry a projekty spolupráce s praxí.

Společnou vědeckou aktivitou skupin je vědecký seminář katedry, z historických důvodů nazvaný Knowledge Engineering Group.

Upozornění: seminář je aktuálně (2020 až jaro 2021) pozastaven kvůli omezením spojeným s Covid-19.

Katedra se dlouhodobě angažuje v aktivitách kolem mezinárodních časopisů, konferencí a workshopů. Její členové jsou v redakčních radách prestižních časopisů, jako je Journal of Web Semantics (Elsevier) nebo Intelligent Data Analysis (IOS Press), a také v programových výborech konferencí jako je ISWC, ESWC, ECML/PKDD, IJCAI, RuleML, ISMIS nebo EKAW.

Katedra byla také, již od 90. let, zapojena do velkého počtu národních i mezinárodních vědeckých projektů.

V posledních letech je řada vědeckých aktivit katedry (zejména těch spadajících pod skupiny DMKD, IIS a SWOE), i se zapojením některých členů sousedních kateder, řazena pod rozcestník AI@VSE. Jde zejména o kontext účasti pracoviště ve sdružení AICZECHIA zaměřeného na propojování laboratoří umělé inteligence na úrovni celé ČR, a napojení na iniciativu prg.AI; ta aktuálně informuje o skupinách DMKD, IIS a SWOE v rámci 50+ akademických skupin, které (spolu s 100+ firmami, atd.) vytváří pražskou lokální „scénu“ umělé inteligence dle průzkumu ze začátku roku 2021.