Výzkumné a pracovní skupiny

Katedra se ve své výzkumné činnosti věnuje širokému souboru témat, převážně z oblasti znalostních a webových technologií. Na začátku roku 2015 byly zformovány čtyři výzkumné skupiny, které představují uzlové body pro různorodé vědecké aktivity katedry, ale také odkazují na výukové směry a projekty spolupráce s praxí.

Společně vytvářejí tyto skupiny Knowledge Engineering Group. Součástí činnosti katedry jsou také vědecké semináře.