Diplomové práce

V rámci magisterského programu KIZI (Znalostní a webové technologie) lze tradičně zpracovávat diplomové práce na témata související s oblastí data miningu a zpracováním a zpřístupňováním sémantických dat. V nabídce ale naleznete také témata související s webovými technologiemi a (zejména v oblasti webové tvorby) můžete samozřejmě také navrhnout téma vlastní.

Pro inspiraci jsme pro vás připravili ukázku ze zajímavých prací, které byly v posledních letech na naší katedře úspěšně obhájeny. Pokud jste si tedy dosud téma své práce nevybrali, nezapomeňte se podívat na výtah Z kroniky ZetWéŤáckých diplomek.

Aktuálně nabízená témata diplomových prací

V následujícím seznamu naleznete nabízená témata diplomových prací. Pokud se Vám některé z témat zalíbí, doporučujeme co nejdříve kontaktovat příslušného vedoucího/příslušnou vedoucí a domluvit se s ním/ní na podrobnostech.

V případě zájmu je však vhodnou variantou i návrh tématu vlastního. S vlastním tématem doporučujeme oslovit vedoucího/vedoucí, který/která se danou problematikou zabývá a např. již v minulosti obdobné práce vedl/vedla.

Připomínáme, že je nutné si vybrat téma diplomové práce nejpozději do konce 2. semestru magisterského studia.

Název Vedoucí
Data mining project prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Implementace metod dobývání znalostí z databází prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Implementace metod předzpracování dat prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Implementace metod strojového učení prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Pravidlové a případové usuzování ve znalostních systémech prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Reálná úloha dobývání znalostí prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Analytické metody a data mining Ing. David Chudán, Ph.D.
Analýza podnikových dat Ing. David Chudán, Ph.D.
Moderní trendy v asymetrické kryptografii prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Využití Benfordova zákona při analýze informačních systémů prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Implementation of machine learning algorithm in R or Python doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Strojová učení nad textem - moderní metody BERT a MUM doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Tvorba package pro prostředí R nebo Python Sci-Kit learn doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Aproximace hodnoty proměnné na podskupiny RNDr. Ing. Petr Máša, Ph.D.
Boosting prediktivního modelu pomocí exception rules RNDr. Ing. Petr Máša, Ph.D.
Metody pro hledání modelů či patternů se snadnou vizualizací RNDr. Ing. Petr Máša, Ph.D.
Data mining - aplikace systému LISp-Miner na reálná data prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Data mining methods as a support for OLAP doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Rozpoznávání zeměpisných jmen v českém textu pomocí kvalitativních pravidel v duchu metody MOZAIKA doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Vylepšení indexování českých dokumentů v textové databázi doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Experiment s dolováním pravidel ze znalostních grafů prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Hledání častých vzorů v rámci logů SPARQL endpointů prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Monitorování datové kvality lingvistických propojených dat prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Návrh a implementace wizardu pro převod graficky vyjádřených příkladů situací do podoby ontologií OWL prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Návrh postupu poloautomatické rekonstrukce grafových modelů PURO z ontologií v OWL prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Přepoužitelnost různých typů konceptových výrazů v jazyce OWL prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Vysvětlování víceaspektových odborných posudků pomocí složené vizuální metafory prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Využití datového modelu RDF Star pro lepší modelování lingvistických propojených dat prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Webová aplikace pro sběr provázaných biografických událostí na časové ose prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Zkratky řetězců vztahů ve znalostních grafech a jejich role pro vizualizaci dat a dolování pravidel z dat prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Umělá inteligence: Filosofické, etické a sociální aspekty Ing. Ondřej Vadinský, Ph.D.
Umělá inteligence: Implementace a evaluace agentů posilovaného učení Ing. Ondřej Vadinský, Ph.D.
Umělá inteligence: Vyhodnocování inteligence umělých systémů/Univerzální psychometrie Ing. Ondřej Vadinský, Ph.D.
"Bayesovské sítě" s nepřesností doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Vlastnosti posibilistické verze IPF procedury doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Praktická implementace webové či mobilní aplikace Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.

Instrukce pro zpracování diplomové práce

Šablonu pro tvorbu diplomové práce, stejně jako další pokyny pro její zpracování a odevzdání naleznete na Intranetu FIS.