Diplomové práce

V následujícím seznamu naleznete nabízená témata diplomových prací. V případě zájmu je však vhodnou variantou i návrh tématu vlastního.

Název Vedoucí
Data mining project prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Implementace metod dobývání znalostí z databází prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Pravidlové a případové usuzování ve znalostních systémech prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Reálná úloha dobývání znalostí prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Systém předzpracování dat pro dobývání znalostí z databází prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Analytické metody a data mining Ing. David Chudán, Ph.D.
OLAP Recommender a metoda CF-Miner Ing. David Chudán, Ph.D.
Cognitively inspired web analytics doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Implementation of machine learning algorithm in R or Python doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Tvorba package pro prostředí R nebo Python Sci-Kit learn doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Binární XML Ing. Jiří Kosek
Použití RELAX NG jako typového jazyka v XPath 2.0 a XSLT 2.0 Ing. Jiří Kosek
Analýza síťového provozu v univerzitní síti pomocí honeypotů a integrace do systému Warden RNDr. Radomír Palovský, CSc.
Kritické zhodnocení vybraného postupu řízení kvality dat s využitím nákladového modelu kvality Ing. David Pejčoch, DiS., Ph.D.
Návrh počátečního modelu zhodnocení ekonomických dopadů nekvalitních informací Ing. David Pejčoch, DiS., Ph.D.
Rozvojový projekt pro dobývání znalostí z databází prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Data mining methods as a support for OLAP doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Rozpoznávání zeměpisných jmen v českém textu pomocí kvalitativních pravidel v duchu metody MOZAIKA doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
(PRIORITY=HOT, INDUSTRY) Application of summarization tools to public linked biomedical datasets prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=HOT, INDUSTRY) Federated SPARQL DESCRIBE queries prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=HOT, INDUSTRY) Index public linked biomedical datasets in a data catalogue prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=HOT, INDUSTRY) Synchronization of public linked biomedical data sets prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=HOT, INDUSTRY) Value of aligning biomedical domain ontologies with Basic Formal Ontology prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=HOT, INDUSTRY) Visualization of Halyard Stats to provide a guiding summary for exploring data in Halyard repositories prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=HOT) Experiment s dolováním pravidel z propojených dat prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=HOT) Experimentální ověření strategií přepoužívání RDF slovníků pro univerzitní data prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=HOT) Heuristické trasování chyb v propojených datech na základě informací o ETL procesu prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=HOT) Hledání častých vzorů v rámci logů SPARQL endpointů prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=HOT) Návrh a implementace wizardu pro převod graficky vyjádřených příkladů situací do podoby ontologií OWL prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=HOT) Přímá interakce uživatele s datovou strukturou RDF prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=HOT) Sémantická aplikace pro znázornění víceaspektových recenzí odborných textů pomocí obrázkové metafory prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=HOT) Tvorba strukturovaných dat pro Wikipedii prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=HOT) Zachycení komplexních vztahů při poskytování sémantických popisů RDF zdrojů prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=MEDIUM) Ekonomické a byznysové aspekty propojených dat prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=MEDIUM) Identifikace a typologizace výjimek z axiomů ve webových ontologiích prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=MEDIUM) Návrh využití strukturovaných anotací v ontologickém jazyce OWL 2 prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Analýza přepoužívání entit webových slovníků v různých kontextech prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Vlastnosti posibilistické verze IPF procedury doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Extrahování instancí pro ontologie z domény organizování konferencí Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Mapování doménově nezávislé ontologie na doménové ontologie Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Mapování ontologických entit s využitím doménových znalostí Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Pokrytí témat konferenčních ontologií ve slovnících na portálu LOV Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Extrakce informací z českého Wikislovníku Ing. Václav Zeman