Diplomové práce

V následujícím seznamu naleznete nabízená témata bakalářských prací. V případě zájmu je však vhodnou variantou i návrh tématu vlastního.

Název Vedoucí
Data mining project prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Empirické porovnání systémů dobývání znalostí prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Implementace metod dobývání znalostí z databází prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Pravidlové a případové usuzování ve znalostních systémech prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Reálná úloha dobývání znalostí prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Systém předzpracování dat pro dobývání znalostí z databází prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Analýza potřeb zákazníků internetového obchodu a úprava služeb e-shopu Ing. David Chudán, Ph.D.
Zavedení datového skladu pro internetový obchod Ing. David Chudán, Ph.D.
Cognitively inspired web analytics Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Continuous integration Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Implementation of machine learning algorithm in R or Python Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Python parser for Wikipedia/MediaWiki Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Sestavování platformně heterogenních projektů se systémy Ant/Maven Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Topic Map (OKS) Connector pro s CMS Joomla! - PHP/Java Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Tvorba package pro prostředí R nebo Python Sci-Kit learn Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Určení identity návštěvníka webové stránky na základě analýzy pohybu kurzoru myši Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Binární XML Ing. Jiří Kosek
Použití RELAX NG jako typového jazyka v XPath 2.0 a XSLT 2.0 Ing. Jiří Kosek
Extrakce informací z textu Ing. Martin Labský, Ph.D.
Benchmark nástrojů pro řízení datové kvality Ing. David Pejčoch, DiS., Ph.D.
Kritické zhodnocení vybraného postupu řízení kvality dat s využitím nákladového modelu kvality Ing. David Pejčoch, DiS., Ph.D.
Návrh počátečního modelu zhodnocení ekonomických dopadů nekvalitních informací Ing. David Pejčoch, DiS., Ph.D.
Úloha profilace v řízení datové kvality Ing. David Pejčoch, DiS., Ph.D.
Analýza inovační výkonnosti podnikatelského seskupení ve vybraném oboru v ČR prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Evoluční kombinování klasifikátorů při dobývání znalostí z dat prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Moderní klasifikační metody při dobývání znalostí z dat prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Moderní regresní metody při dobývání znalostí z dat prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Objevování zajímavých znalostí v datech pomocí genetických algoritmů prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Rozvojový projekt pro dobývání znalostí z databází prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Sekvenční testování fuzzy hypotéz při dobývání znalostí z dat prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Studium fuzzy ekvivalencí v kontextu získávání pravidel z dat prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Získávání pravidel pro detekci mikrospánku z EEG dat prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Získávání pravidel pro studium vlastností materiálů prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Automatizace vybrané části procesu DZD doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.
DZD a analýza časových řad doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.
Evoluční algoritmy a jejich využití v praxi doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.
Generování dat pomocí modulu LM ReverseMiner doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.
Návrh na rozšíření systému LISp-Miner doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.
Předzpracování dat a využítí doménových znalostí (domain knowledge) doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.
Případová studie analýzy reálných dat s důrazem na možnosti automatizace doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.
Procedura Ac4ft-Miner doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.
Využití doménových znalostí při intepretaci výsledků procedury 4ft-Miner doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.
Data mining methods as a support for OLAP doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Integrita odkazů ve webových dokumentech doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Pragmatický lematizátor českých slov doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Rozpoznávání zeměpisných jmen v českém textu pomocí kvalitativních pravidel v duchu metody MOZAIKA doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Analýza možnosti propojení dokumentů XML pomocí struktur RDF prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Analýza možností tvorby otevřených sémantických dat v prostředí státní správy prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Automatická extrakce webových nabídek produktů a služeb a sémantický web prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Dolování z dat ve formátu RDF prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Dolování z textů anotovaných pomocí nástroje extrakce informací prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Ekonomické aspekty znalostních technologií prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Empirické porovnání možností běžných webových API a koncových bodů SPARQL při tvorbě webových mashupů prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Extrakce nespecifikovaných relací z webu prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Grafické rozhraní nad vydolovanými asociačními pravidly prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Identifikace a typologizace výjimek z axiomů ve webových ontologiích prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Implementace rozhraní mezi nástroji pro OLAP a dolování z dat prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Medical terminology alignment (Ontology engineering) prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Návrh víceúrovňové struktury webových ontologií pro Linked Data prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Návrh využití anotací v ontologickém jazyce OWL 2 prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Podpora sémantiky v CMS Drupal prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Převod databáze publikační činnosti VŠE do formátu Linked Data prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Prostředky stimulace uživatele ke vkládání sémantické anotace odborných dokumentů prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Semantic Patient information leaflet (Semantic Linked Data app) prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Semantic personalized brochures for patients (Social Web) prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Služba pro transformaci modelů znalostí pomocí vzorů prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Specifikace a implementace doporučovacího systému pro podporu OLAP technikami dolování z dat prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Tvorba oborových map pro konkurenční zpravodajství pomocí ontologického modelování a sémantického anotování prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Tvorba strukturovaných dat pro Wikipedii prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Využití báze odborných kartografických znalostí pro podporu vývoje webových aplikací nad mapovým rozhraním prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Vlastnosti posibilistické verze IPF procedury doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Implementace webového nástroje pro přípravu dat pro data mining Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.
Prohledávání výsledků dolování asociačních pravidel v systému EasyMiner Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.
Extrahování instancí pro ontologie z domény organizování konferencí Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Mapování doménově nezávislé ontologie na doménové ontologie Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Mapování ontologických entit s využitím doménových znalostí Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Pokrytí témat konferenčních ontologií ve slovnících na portálu LOV Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Praktické porovnání techik mapování ontologií Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Praktické porovnání technik mapování ontologií Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Analýza české Wikipedie s využitím DBpedie Ing. Václav Zeman
Extrakce informací z českého Wikislovníku Ing. Václav Zeman