Diplomové práce

V rámci magisterského programu KIZI (Znalostní a webové technologie) lze tradičně zpracovávat diplomové práce na témata související s oblastí data miningu a zpracováním a zpřístupňováním sémantických dat. V nabídce ale naleznete také témata související s webovými technologiemi a (zejména v oblasti webové tvorby) můžete samozřejmě také navrhnout téma vlastní.

Pro inspiraci jsme pro vás připravili ukázku ze zajímavých prací, které byly v posledních letech na naší katedře úspěšně obhájeny. Pokud jste si tedy dosud téma své práce nevybrali, nezapomeňte se podívat na výtah Z kroniky ZetWéŤáckých diplomek.

Aktuálně nabízená témata diplomových prací

V následujícím seznamu naleznete nabízená témata diplomových prací. Pokud se Vám některé z témat zalíbí, doporučujeme co nejdříve kontaktovat příslušného vedoucího/příslušnou vedoucí a domluvit se s ním/ní na podrobnostech.

V případě zájmu je však vhodnou variantou i návrh tématu vlastního. S vlastním tématem doporučujeme oslovit vedoucího/vedoucí, který/která se danou problematikou zabývá a např. již v minulosti obdobné práce vedl/vedla.

Připomínáme, že je nutné si vybrat téma diplomové práce nejpozději do konce 2. semestru magisterského studia.

Název Vedoucí
Data mining project prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Implementace metod dobývání znalostí z databází prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Implementace metod předzpracování dat prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Implementace metod strojového učení prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Pravidlové a případové usuzování ve znalostních systémech prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Reálná úloha dobývání znalostí prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Analytické metody a data mining Ing. David Chudán, Ph.D.
Analýza podnikových dat Ing. David Chudán, Ph.D.
Srovnání cloudových platforem pro machine learning Ing. David Chudán, Ph.D.
Moderní trendy v asymetrické kryptografii prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Využití Benfordova zákona při analýze informačních systémů prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Implementation of machine learning algorithm in R or Python doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Tvorba package pro prostředí R nebo Python Sci-Kit learn doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Aproximace hodnoty proměnné na podskupiny RNDr. Ing. Petr Máša, Ph.D.
Automatic detection of life events in animal tracking data RNDr. Ing. Petr Máša, Ph.D.
Automatizace predikce časových řad RNDr. Ing. Petr Máša, Ph.D.
Boosting prediktivního modelu pomocí exception rules RNDr. Ing. Petr Máša, Ph.D.
Metody pro hledání modelů či patternů se snadnou vizualizací RNDr. Ing. Petr Máša, Ph.D.
Seskupení pravidel pro Apriori / 4ft-Miner RNDr. Ing. Petr Máša, Ph.D.
Data mining - aplikace systému LISp-Miner na reálná data prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Data mining methods as a support for OLAP doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Rozpoznávání zeměpisných jmen v českém textu pomocí kvalitativních pravidel v duchu metody MOZAIKA doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Vylepšení indexování českých dokumentů v textové databázi doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Analýza přepoužívání entit webových slovníků v různých kontextech prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Aplikace jazyka SHACL na validaci dat z laboratorních přístojů (téma řešené ve spolupráci s industriálním partnerem) prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Ekonomické a byznysové aspekty propojených dat prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Experiment s dolováním pravidel z propojených dat prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Experimentální ověření strategií přepoužívání RDF slovníků pro univerzitní data prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Federated SPARQL DESCRIBE queries (téma řešené ve spolupráci s industriálním partnerem) prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Generování standardizovaných výkazů z klinických studií pomocí SPARQL dotazů (téma řešené ve spolupráci s industriálním partnerem) prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Heuristické trasování chyb v propojených datech na základě informací o ETL procesu prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Hledání častých vzorů v rámci logů SPARQL endpointů prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Identifikace a typologizace výjimek z axiomů ve webových ontologiích prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Monitorování datové kvality lingvistických propojených dat prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Návrh a implementace wizardu pro převod graficky vyjádřených příkladů situací do podoby ontologií OWL prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Návrh využití strukturovaných anotací v ontologickém jazyce OWL 2 prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Podpora výběru ontologie pro popis lingvistických propojených dat prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Practical knowledge elicitation for design of biomedical domain ontologies (téma řešené ve spolupráci s industriálním partnerem) prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Přímá interakce uživatele s datovou strukturou RDF prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Selektivní aplikace datových tvarů SHACL na rozsáhlá data (téma řešené ve spolupráci s industriálním partnerem) prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Sémantická aplikace pro znázornění víceaspektových recenzí odborných textů pomocí obrázkové metafory prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Srovnání vět přirozeného jazyka a orientovaných grafů jako nástroje popisu jednoduchých situací prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Synchronization of public linked biomedical data sets (téma řešené ve spolupráci s industriálním partnerem) prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Test-driven ontology development (téma řešené ve spolupráci s industriálním partnerem) prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Využití datového modelu RDF Star pro lepší modelování lingvistických propojených dat prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Webová aplikace pro učení slovní zásoby cizího jazyka s využitím lingvistických propojených dat prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Zachycení komplexních vztahů při poskytování sémantických popisů RDF zdrojů prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Umělá inteligence: Filosofické, etické a sociální aspekty Ing. Ondřej Vadinský, Ph.D.
Umělá inteligence: Implementace a evaluace agentů posilovaného učení Ing. Ondřej Vadinský, Ph.D.
Umělá inteligence: Vyhodnocování inteligence umělých systémů/Univerzální psychometrie Ing. Ondřej Vadinský, Ph.D.
"Bayesovské sítě" s nepřesností doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Vlastnosti posibilistické verze IPF procedury doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Praktická implementace webové či mobilní aplikace Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.

Instrukce pro zpracování diplomové práce

Šablonu pro tvorbu diplomové práce, stejně jako další pokyny pro její zpracování a odevzdání naleznete na Intranetu FIS.