Diplomové práce

V rámci magisterského programu KIZI (Znalostní a webové technologie) lze tradičně zpracovávat diplomové práce na témata související s oblastí data miningu a zpracováním a zpřístupňováním sémantických dat. V nabídce ale naleznete také témata související s webovými technologiemi a (zejména v oblasti webové tvorby) můžete samozřejmě také navrhnout téma vlastní.

Pro inspiraci jsme pro vás připravili ukázku ze zajímavých prací, které byly v posledních letech na naší katedře úspěšně obhájeny. Pokud jste si tedy dosud téma své práce nevybrali, nezapomeňte se podívat na výtah Z kroniky ZetWéŤáckých diplomek.

Aktuálně nabízená témata diplomových prací

V následujícím seznamu naleznete nabízená témata diplomových prací. Pokud se Vám některé z témat zalíbí, doporučujeme co nejdříve kontaktovat příslušného vedoucího/příslušnou vedoucí a domluvit se s ním/ní na podrobnostech.

V případě zájmu je však vhodnou variantou i návrh tématu vlastního. S vlastním tématem doporučujeme oslovit vedoucího/vedoucí, který/která se danou problematikou zabývá a např. již v minulosti obdobné práce vedl/vedla.

Připomínáme, že je nutné si vybrat téma diplomové práce nejpozději do konce 2. semestru magisterského studia.

Instrukce pro zpracování diplomové práce

Šablonu pro tvorbu diplomové práce, stejně jako další pokyny pro její zpracování a odevzdání naleznete na Intranetu FIS.