Okruhy témat disertačních prací

Školitel Okruh témat
prof. Berka Metody reprezentace znalostí a odvozování ve znalostních systémech
prof. Berka Metody strojového učení
prof. Ivánek Fuzzy logika ve zpracování znalostí
prof. Ivánek Heuristikou řízené algoritmy
prof. Ivánek Analýza vybraných kryptografických metod
prof. Rauch Dobývání znalostí z databází
doc. Sklenák Vyhledávání informací
doc. Strossa Využití kvalitativních (lingvisticky podložených) metod zpracování textu na cestě k inteligentnímu webu
prof. Svátek Ontologické inženýrství
prof. Svátek Propojená data (linked data) na webu
prof. Svátek Automatická analýza textu, webu a multimédií
prof. Svátek Sémantické aspekty dobývání znalostí z databází
doc. Šimůnek Dobývání znalostí z databází

Prof. Svátek vedle rámcových okruhů výše nabízí také témata podrobněji rozvedená na portálu ResearchJobs; organizační rámec řešení PhD prací ve skupině SWOE je zde. Aktuálně jsou nabízeny zejména tři financované PhD pozice v projektu EU CIMPLE, zaměřené na detekci a vysvětlování dezinformací v online prostoru s využitím znalostních grafů, NLP, strojového učení a kreativní vizualizace – podrobnosti na portálu ResearchJobs