Kontakty

Vedoucí katedry doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Zástupce vedoucího prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Tajemník doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.

Sekretariát katedry

Sekretářka Dana Zachariášová
Telefon +420 224 09 5427
E-mail dana.zachariasova@vse.cz
Kancelář NB 440 (Nová budova, 4. patro)

Poštovní adresa

Vysoká škola ekonomická v Praze
Katedra informačního a znalostního inženýrství
nám. W. Churchill 1938/4
13067 Praha 3 – Žižkov