Periodicita předmětů

Tyto předměty z nabídky KIZI se otevírají STANDARDNĚ JEN V ZIMNÍM SEMESTRU:

4IZ268 Webové technologie
4IZ420 Metody a nástroje zpracování textových informací
4IZ440 Propojená data na webu
4IZ451 Dobývání znalostí z databází (v agnličtině)
4IZ525 Teorie kódování a šifrování

Tyto předměty z nabídky KIZI se otevírají STANDARDNĚ JEN V LETNÍM SEMESTRU:

4IZ278 Webové aplikace
4IZ450 Dobývání znalostí z databází
4IZ550 Dolování z webu
4IZ617 Logika a sémantika

Tyto předměty z nabídky KIZI se otevírají STANDARDNĚ V KAŽDÉM SEMESTRU:

4IZ101 Informatika
4IZ110 Informační a komunikační sítě
4IZ210 Zpracování informací a znalostí
4IZ229 Umělá inteligence a reprezentace znalostí
4IZ238 XML – Teorie a praxe značkovacích jazyků
4IZ260 Úvod do dobývání znalostí z databází
4IZ410 Teorie informace a inference
4IZ430 Principy inteligentních systémů
4IZ460 Pokročilé přístupy ke KDD
4IZ501 Diplomový seminář
4IZ552 Elektronická sazba
4IZ560 Data mining – praktické aplikace

Ostatní předměty z nabídky KIZI (případně výše uvedené předměty v nestandardních semestrech) se otevírají podle zájmu projeveného v registracích.