Bakalářské práce

V následujícím seznamu naleznete nabízená témata bakalářských prací. V případě zájmu je však vhodnou variantou i návrh tématu vlastního.

Název Vedoucí
Analýza realitního trhu USA prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Programovací nástroje pro tvorbu expertních systémů prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Standardy pro dobývání znalostí z databází prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Data mining na reálných datech Ing. David Chudán, Ph.D.
Vybrané problémy asymetrické kryptografie prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Strojová učení nad textem - moderní metody BERT a MUM doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Tvorba package pro prostředí R nebo Python Sci-Kit learn doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Podpora XML v prostředí Deno Ing. Jiří Kosek
Podpora XML v prostředí Node.js Ing. Jiří Kosek
Ověřování digitálních podpisů PDF dokumentů v linuxovém prostředí RNDr. Radomír Palovský, CSc.
Data mining - aplikace systému LISp-Miner na reálná data prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Hodnocení kvality informačních zdrojů v prostředí Internetu doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Metadata a zpřístupňování informací v prostředí Internetu doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Problémy vyhledávání informací v prostředí Internetu doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
CCL (Commom Command Language) - standardy, implementace, perspektivy doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Možnosti a problémy databázových reprezentací jazykových slovníků doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Možnosti a problémy databázových reprezentací tezaurů doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Využití zpracování přirozeného jazyka (NLP) k určení firemní kultury doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Mapování studijních plánů českých VŠ v oblasti technologie propojených dat prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Návrh webové aplikace integrující podporu fact-checkingu prostředky umělé inteligence prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Tvorba metadatových přehledů k vědeckým článkům a jejich zapojení do znalostního grafu prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Umělá inteligence: Filosofické, etické a sociální aspekty Ing. Ondřej Vadinský, Ph.D.
Umělá inteligence: Implementace a evaluace agenta posilovaného učení Ing. Ondřej Vadinský, Ph.D.
Umělá inteligence: Vyhodnocování inteligence umělých systémů/Univerzální psychometrie Ing. Ondřej Vadinský, Ph.D.
Praktická implementace webové či mobilní aplikace Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.