Bakalářské práce

V následujícím seznamu naleznete nabízená témata bakalářských prací. V případě zájmu je však vhodnou variantou i návrh tématu vlastního.

Název Vedoucí
Programovací nástroje pro tvorbu expertních systémů prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Standardy pro dobývání znalostí z databází prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Data mining na reálných datech Ing. David Chudán, Ph.D.
OLAP a data mining Ing. David Chudán, Ph.D.
Srovnání cloudových platforem pro machine learning Ing. David Chudán, Ph.D.
Srovnání klasických a cloudových přístupů k data miningu Ing. David Chudán, Ph.D.
Moderní trendy v asymetrické kryptografii prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Integrace Wordpressu se systémem pro dobývání znalostí z databází doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Tvorba package pro prostředí R nebo Python Sci-Kit learn doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Automatické vylepšení webové typografie Ing. Jiří Kosek
Automatické zpracování modulární dokumentace Ing. Jiří Kosek
Katalogové soubory a .NET Ing. Jiří Kosek
Podpora XML v prostředí Node.js Ing. Jiří Kosek
Využití formátu EPUB jako systému pro on-line nápovědu Ing. Jiří Kosek
Web Components Ing. Jiří Kosek
Zařazování matematických výrazů do webových stránek Ing. Jiří Kosek
Zpracování obrázkových metadat v XSLT/XQuery Ing. Jiří Kosek
Bezpečnostní politiky SElinuxu pro vybrané aplikace prostředí Gnome RNDr. Radomír Palovský, CSc.
Bezpečnostní politiky SElinuxu pro vybrané aplikace prostředí KDE RNDr. Radomír Palovský, CSc.
Ověřování digitálních podpisů PDF dokumentů v linuxovém prostředí RNDr. Radomír Palovský, CSc.
Podpora podnikání informačními zdroji v České republice doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Veřejné vysoké školy ČR a jejich knihovnicko-informační podpora doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Vyhledávací nástroje typu 'discovery' aplikované v institucích na území České republiky doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Vztah vybrané skupiny uživatelů k systémům eGovernmentu ČR doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Kritické zhodnocení odolnosti metod pro získávání znalostí z databází vůči nekvalitním datům Ing. David Pejčoch, DiS., Ph.D.
Metody pro vizualizaci znalostí Ing. David Pejčoch, DiS., Ph.D.
Dobývání znalostí z databází (data mining) prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Hodnocení kvality informačních zdrojů v prostředí Internetu doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Metadata a zpřístupňování informací v prostředí Internetu doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Problémy vyhledávání informací v prostředí Internetu doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
CCL (Commom Command Language) - standardy, implementace, perspektivy doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Možnosti a problémy databázových reprezentací jazykových slovníků doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Možnosti a problémy databázových reprezentací tezaurů doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
(PRIORITY=HOT) Analýza přepoužívání entit webových slovníků v různých kontextech prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(PRIORITY=HOT) Mapování studijních plánů českých VŠ v oblasti technologie propojených dat prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Analýza využívanosti modelu Schema.org prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Sémantické anotování nabídek produktů a služeb v elektronickém obchodování prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Míra informace na webu Ing. Daniel Vodňanský
Analýza nástrojů mapování ontologií pro ruční a semi-automatické mapování doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Analýza pokrytí konceptů konferenčních ontologií ve slovnících portálu Linked Open Vocabularies doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Mapování doménově nezávislé ontologie na doménové ontologie doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Návrh webové aplikace pro správu ontologií za účelem testování ontologických nástrojů doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Webový nástroj pro podporu kolaborativní tvorby referenčního komplexního mapování doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.