Bakalářské práce

V následujícím seznamu naleznete nabízená témata bakalářských prací. V případě zájmu je však vhodnou variantou i návrh tématu vlastního.

Název Vedoucí
Programovací nástroje pro tvorbu expertních systémů prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Standardy pro dobývání znalostí z databází prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Webová podpora pořádání konferencí (prezentace, registrace apod.) prof. Ing. Petr Berka, CSc.
OLAP a data mining Ing. David Chudán, Ph.D.
Kryptografický systém Diffie-Hellman pro výměnu klíčů prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Moderní trendy v asymetrické kryptografii prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Continuous integration - případová studie Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Dotazovací jazyk tolog Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Indexování a vyhledávání XML příp. RDF dokumentů v CMS Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Integrace Wordpressu se systémem pro dobývání znalostí z databází Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Python parser for Wikipedia/MediaWiki Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Reprezentace výsledků dataminingu pomocí technologií sémantického webu (Topic Maps) Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Sestavování platformně heterogenních projektů se systémy Ant/Maven Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Tvorba package pro prostředí R nebo Python Sci-Kit learn Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Určení identity návštěvníka webové stránky na základě analýzy pohybu kurzoru myši Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Automatické vylepšení webové typografie Ing. Jiří Kosek
Automatické zpracování modulární dokumentace Ing. Jiří Kosek
CSS a možnosti tiskového výstupu Ing. Jiří Kosek
Katalogové soubory a .NET Ing. Jiří Kosek
Možnosti přímého zpracování formátů ODF/OOXML v XSLT Ing. Jiří Kosek
Možnosti zpracování dokumentů v DocBooku uložených v ZIP archívu včetně obrázků a úprav stylů Ing. Jiří Kosek
Využití formátu EPUB jako systému pro on-line nápovědu Ing. Jiří Kosek
Web Components Ing. Jiří Kosek
Zařazování matematických výrazů do webových stránek Ing. Jiří Kosek
Zpracování obrázkových metadat v XSLT/XQuery Ing. Jiří Kosek
Bezpečnostní politiky SElinuxu pro vybrané aplikace prostředí Gnome RNDr. Radomír Palovský, CSc.
Bezpečnostní politiky SElinuxu pro vybrané aplikace prostředí KDE RNDr. Radomír Palovský, CSc.
Nastavení a zabezpečení firemní bezdrátové sitě RNDr. Radomír Palovský, CSc.
Ověřování digitálních podpisů PDF dokumentů v linuxovém prostředí RNDr. Radomír Palovský, CSc.
SE linux RNDr. Radomír Palovský, CSc.
Kritické zhodnocení odolnosti metod pro získávání znalostí z databází vůči nekvalitním datům Ing. David Pejčoch, DiS., Ph.D.
Metody pro vizualizaci znalostí Ing. David Pejčoch, DiS., Ph.D.
Možnosti použití regulárních výrazů při řízení datové kvality Ing. David Pejčoch, DiS., Ph.D.
Dobývání znalostí z databází (data mining) prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Možnosti analýzy geodat metodami DZD doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.
Porovnání řešení úlohy systému LISp-Miner na jednom počítači a prostřednictvím počítačového gridu doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.
Shlukování dat pomocí procedury MCluster-Miner systému LISp-Miner doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.
Využití systému LISp-Miner pro zpracování úlohy z praxe doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.
Hodnocení kvality informačních zdrojů v prostředí Internetu doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Knihovnicko-informační služby a Internet doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Metadata a zpřístupňování informací v prostředí Internetu doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Problémy vyhledávání informací v prostředí Internetu doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
CCL (Commom Command Language) - standardy, implementace, perspektivy doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Indexování WWW pomocí indikátorů důležitých informací (dílčí experiment) doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Možnosti a problémy databázových reprezentací jazykových slovníků doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Možnosti a problémy databázových reprezentací tezaurů doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Abstraktní modely úloh dobývání znalostí z databází (návrh množiny semi-formálních modelů na základě analogie s knihovnami jiných typů znalostních modelů) prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Analýza využívanosti modelu Schema.org prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Aplikace sémantického webu pro elektronické obchodování (přehledová studie) prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Heuristický algoritmus cílené navigace po firemních webových sídlech (detailní návrh algoritmu, sestavení kolekce heuristik) prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Integrace a slučování ontologií (přehledová studie) prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Nástroj pro heuristickou kategorizaci webových stránek založený na rozkladu URL (návrh heuristik, prototzpová implementace) prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Nástroj pro identifikaci logických stránek v topologické struktuře fyzických webových stránek (prototypová implementace) prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Porovnání Linked Data a služeb typu REST prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Prostředek pro podporu sémantického sdílení odkazů v rámci výzkumného týmu prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Sémantické anotování nabídek produktů a služeb v elektronickém obchodování prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Správa datového katalogu otevřených dat ČR prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Vyznačování a transformace znalostí obsažených v odborném textu s využitím specializovaného editoru (testování existujícího softwarového prototypu na reálných dokumentech prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Webová podpora organizace soutěže v dolování z dat prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Porovnání tautologií výrokové fuzzy logiky s dvouhodnotovou doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Míra informace na webu Ing. Daniel Vodňanský
Webová aplikace pro e-learning češtiny Ing. Daniel Vodňanský
Integrace systému EasyMiner se systémem WordPress Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.
Interaktivní nápověda pro aplikaci EasyMiner Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.
Progressive Web App Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.
Vytvoření interaktivní nápovědy pro webovou aplikaci EasyMiner Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.
Vývoj aplikace za využití React Native Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.
Aplikace mapování ontologií Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Grafický editor transformačních vzorů Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Mapování doménově nezávislé ontologie na doménové ontologie Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Mapování ontologických entit Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Metadata v nástrojích pro správu mapování ontologií a jejich využití pro automatické vyhodnocení kvality mapování ontologií Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Návrh a implementace moderní podoby webové aplikace (GUI) pro existující nástroj sestavování kolekcí ontologií Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Pokrytí témat konferenčních ontologií ve slovnících na portálu LOV Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Praktické porovnání techik mapování ontologií Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Praktické porovnání technik mapování ontologií Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Tvorba nástroje pro doporučení konferenčního nástroje s využitím ontologií a jejich mapování Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Webová aplikace porovnávání ontologií Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Webový grafický editor báze znalostí pro expertní systém NEST Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Analýza české Wikipedie s využitím DBpedie Ing. Václav Zeman