Návštěvníkům VědaFestu jsme představili možnosti využití data miningu v prohlížeči

22. června
2022

Ve středu 22. června 2022 se od 8:30 do 18:30 na „kulaťáku“ v Dejvicích uskutečnil již 10. ročník akce VědaFest, která se snaží dětem, mládeži i široké veřejnosti představit zajímavým způsobem vědu ve všech jejích podobách. Kromě již tradičních organizátorů v podobě ČVUT a VŠCHT se do akce v posledních letech zapojují také další vysoké školy a další instituce. Na místě tak nechyběl ani stánek VŠE.

Na akci byl vyslán tým naší katedry. Na dopolední části akce se tak bylo možné setkat s Tomáše Kliegrem a Valeriyí Dyominou, odpoledne poté se Stanislavem Vojířem a Kateřinou Hrudkovou. Návštěvníkům jsme se snažili přiblížit oblast strojového učení, konkrétně využití rozhodovacích stromů a neuronových sítí, vytvořených ve webové platformě BigML. Nešlo však o žádný teoretický výklad, ale o možnost prakticky si dané modely vyzkoušet 😊

Návštěvníci stánku byli vyzváni k tomu, aby si vybrali svoji oblíbenou postavu (ze 40 nabízených možností) z filmů o Harry Potterovi. Následně webové stránce odpověděli na několik dotazů, jako např. barva vlasů, barva očí či čistota krve dané postavy a výsledkem bylo určení, do jaké koleje v Bradavicích daná postava patří. Tento model bylo možné kromě odpovědí v prohlížeči ovládat také hlasem přes asistentku Alexu (byť to poněkud znesnadňoval reproduktor umístěný hned vedle stánku).

Druhou praktickou ukázkou, kterou si mohli návštěvníci vyzkoušet, bylo rozpoznávání obrazu. Připravili jsme neuronovou síť pro rozpoznávání postav ze seriálu Simpsonovi. Účastníci si mohli zapůjčeným tabletem vyfotit některý z obrázků připravených na stole a nechat neuronovou síť určit, o jakou postavu by mohlo jít.

Pro zájemce samozřejmě následovalo objasnění fungování obou prezentovaných modelů a možností jejich využití v praxi. Část starších účastníků zaujala i platforma BigML, kterou používáme nejen pro tuto prezentaci, ale také ve výuce.

Kromě naší katedry prezentovali VŠE také zástupci z Fakulty mezinárodních vztahů, kteří návštěvníkům prezentovali možnosti šetření s potravinami a vysvětlovali rozdíl mezi termíny datum spotřeby a datum minimální trvanlivosti. Zajímavou aktivitou byla např. možnost tipnout si, která potravina je nově koupená a která již je po datu minimální trvanlivosti.

Návštěvníkům VědaFestu jsme představili možnosti využití data miningu v prohlížeči