International Week na FIS – registrace do kurzů otevřena!

Fakulta informatiky a statistiky (FIS) organizuje pravidelně jedenkrát ročně International Week (I-Week). Zveme vždy 3-5 hostujících učitelů, z nichž každý nabízí jeden intenzivní mimosemestrální kurz, který je studentům magisterských oborů na FIS nabízen jako oborově volitelný kurz za 3 ECTS. Studenti si smí vybrat jeden kurz z dané nabídky. Kurzy každým rokem obměňujeme. Jazykem výuky je angličtina.

Tento rok se I-Week koná 21. – 24. ledna 2019. Samotná výuka probíhá od pondělí 21. do středy 23. od 8:30 do 16:00.

Studenty magisterských oborů i vedlejších specializací KIZI zvláště upozorňujeme na kurz vedený Dr. Eneldo Loza Mencíou z našeho partnerského pracoviště Knowledge Engineering Group na univerzitě v Darmstadtu, který se I-Weeku účastní na pozvání naší katedry. Kurz Data Mining and Machine Learning: Techniques and Algorithms má úzkou souvislost se zaměřením ZWT, 4DI i 4IQ; může být pro pokročilé studenty velmi erudovaným „oprášením“ a mírným rozšířením základů znalostí ze strojového učení a dataminingu, a pro začínající studenty jejich vybudováním.

Ve čtvrtek je celá výuka  zakončena akcí  International Day, kdy všichni hostující učitelé představí svůj kurz ve krátké třicetiminutové přednášce. Studenti tedy budou mít možnost lehce nahlédnout  i do ostatních kurzů.

Pro získání kreditů je třeba:

  • účast na kurz (po celou dobu výuky, včetně International Day),
  • napsat závěrečnou práci, projekt, krátký test.

Registrace do kurzů (v InSIS) bude otevřena od pondělí 19. listopadu do 3.prosince. Kapacita kurzů je omezena.

Letošní nabídka kurzů