Již tři roky spolupracujeme na využití AI při vysvětlování dezinformací

10.-11. 4 proběhl v Lisabonu závěrečný meeting evropského výzkumného projektu CIMPLE – Countering Creative Information Manipulation with Explainable AI. Tématem projektu, řešeného od dubna 2021 do května 2024 s významnou účastí týmu FIS, je vysvětlování dezinformací pomocí metod umělé inteligence, konkrétně znalostních grafů (Knowledge Graphs) a hlubokého učení (Deep Learning), ve spolupráci s fact-checkery.

Vedle 15 časopiseckých a konferenčních publikací na FIS v návaznosti na projekt vzniklo 8 (vesměs u obhajob výborně hodnocených) disertačních a diplomových prací. V souvislosti s tím bylo z rozpočtu projektu vyplaceno přibližně 2,4 mil. Kč studentům FIS, a to jak doktorandům, tak ve významné míře (přes 900 tis. Kč) i studentům magisterského studia relevantních programů – zejména Znalostní a webové technologie, ale i dalších, včetně anglického ISM.

S oběma klíčovými tématy projektu – Knowledge Graphs i Deep Learning – se můžete setkat právě při studiu studijního programu Znalostní a webové technologie (ZWT).

Tématem dezinformací se plánujeme zabývat i v budoucnu. Aktuálně byl podán i návrh tematicky navazujícího mezinárodního projektu na r. 2026-2028, do kterého byla Fakulta informatiky a statistiky opět přizvána.