Nový server pro datovou analytiku s Python a R

Ve spolupráci Katedry informačního a znalostního inženýrství (KIZI) a Centra informatiky byla spuštěna nová stránka jupyter.vse.cz s aplikací JupyterHub, která umožňuje souběžnou práci desítek uživatelů (studentů) v oblíbeném Python editoru IPython notebooks bez nutnosti instalovat software na vlastní počítač. Na serveru je i podpora pro notebooky v jazyku R a rozšíření nbgrader, které umožňuje vytvářet zadání pro studenty s možností automatického hodnocení.

Server byl v pilotním provozu použit v zimním semestru pro výuku kurzu Programovací jazyky pro data science, kdy byla i otestována funkce automatického hodnocení úkolů. Autentizace na server probíhá přes školní Office 365.

Server je ve zkušebním provozu, předpokládá se mazání uživatelských dat po konci každého semestru.

Nový server pro datovou analytiku s Python a R