Termíny státních zkoušek a obhajob 2022/2023

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací

Informace uváděné níže se týkají jen oboru/programu Informační média a služby. Pro informace ohledně státních zkoušek oboru/programu Aplkovaná informatika je nutno přejít na stránky KIT.

Odevzdání BP a zaslání e-mailu do: 11. 12. 2023 do 12:00

Detailní pokyny

Odevzdání BP a zaslání e-mailu do: 06. 05. 2024 do 12:00

Detailní pokyny

Odevzdání BP a zaslání e-mailu do: 27. 06. 2024 do 12:00

Detailní pokyny

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 04. 12. 2023 do 12:00

Detailní pokyny

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 29. 04. 2024 do 12:00

Detailní pokyny

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 27. 06. 2024 do 14:00

Poznámka: Tento termín je určen pouze pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v září 2024 a to nejpozději do 29. 4. 2024.

Detailní pokyny